ŚCIĄGAWKA PRZEDSIĘBIORCY - Terminy * stawki * limity

Polecamy lekturę praktycznej "ŚCIĄGAWKI" dla przedsiębiorców - TERMINY * STAWKI * LIMITY dotyczącą m.in.:
stawek podatkowych, płatności ZUS, odliczeń, zasiłków.
Przeczytaj koniecznie!

Polecamy lekturę praktycznej "ściągawki" dla przedsiębiorców - terminy * stawki * limity dotyczącą
m.in.:

- terminów płatności podatków
- terminów dla płatników (pracodawców, zleceniodawców)
- terminów wpłacania składek na zus oraz na kasę
chorych
- stawek wynagrodzeń i świadczeń
- wysokości zasiłków
- informacji dot.zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych
- ryczałtów samochodowych
- ryczałtów i diet z tytułu podróży służbowej
- odsetek
szczegóły w dziesiejszym dodatku Rzeczpospolitej - dobra firma.
koniecznie zajrzyj...i skorzystaj!
(informacja za: Rzeczpospolita nr 130 z dn. 05.06.2003 r.)

sieci społecznościowe