Sprzedaż na rynkach zagranicznych - specyfika transakcji zagranicznych, korzyści i ryzyka

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji wraz z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą oraz z Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową pragnie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w praktycznych, bezpłatnych warsztatach pt.: "Sprzedaż na rynkach zagranicznych - specyfika transakcji zagranicznych, korzyści i ryzyka".

Sprzedaż na rynkach zagranicznych - grafika artykułu
Sprzedaż na rynkach zagranicznych

Projekt szkoleniowy jest dofinansowany ze środków budżetowych Urzędu Miasta Poznania przeznaczonych na realizację zadań publicznych.

Data: 24-25.10.2019 r., godz.: 08:30 - 16:30

Miejsce: Poznań, WDGR przy ul. 28 czerwca 1956 nr 400-406, sala B

Organizator: Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji

AGENDA:

24.10.2019 (czwartek)

08:20 - 08:30 Rejestracja

08:30 - 11:00 Przepisy regulujące handel zagraniczny (prawo właściwe dla umów zagranicznych), a realizacja transakcji

11:00 - 11:15 Przerwa

11:15 - 12:30 Transakcje w handlu zagranicznym i jej etapy

12:30 - 12:45 Przerwa

12:45 - 14:15 Wybrane elementy ryzyka rynkowego i transakcyjnego oraz sposoby ich ograniczania

14:15 - 14:30 Przerwa

14:30 - 16:30 Poszukiwanie i ocena partnerów handlowych na rynkach zagranicznych

25.10.2019 (piątek)

08:30 - 09:30 Zawieranie umów - ofertowanie czy kontraktowanie

09:30 - 09:45 Przerwa

09:45 - 11:15 Obsługa bankowa transakcji

11:15 - 11:30 Przerwa

11:30 - 13:00 INCOTERMS 2010 i ich rola w procesie zawierania oraz realizacji transakcji zagranicznych

13:00 - 13:30 Przerwa

13:30 - 15:00 Negocjacje handlowe a zwyczaje kulturowe w transakcjach zagranicznych

15:00 - 15:15 Przerwa

15:15 - 16:30 Negocjacje handlowe a zwyczaje kulturowe w transakcjach zagranicznych

Rejestracja do 18.10.2019

Zgłoszenia przyjmowane są za załączonym formularzu na adres: izba@pcc.org.pl

Uwaga: Liczba miejsc jest ograniczona do 15 - 20 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Podczas warsztatu uczestnicy otrzymają wydrukowane materiały dydaktyczne, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, zapewnione zostaną napoje.

Cel szkolenia:

Prowadzenie sprzedaży zagranicznej wiąże się z szeregiem działań i przygotowań, które należy podjąć wobec planowanego wejścia czy rozwoju na obcym rynku. Przedsiębiorcy oprócz produktów/usług, które chcą sprzedawać zagranicznym kontrahentom powinni posiadać wiedzę o rynku i potencjalnych partnerach handlowych, wiedzę prawną, marketingową, zaplecze finansowe, strategię oraz umiejętności negocjacji warunków transakcji. 

Współpraca gospodarcza na rynkach zagranicznych wiąże się z powstawaniem sytuacji losowych, często niezależnych od zagranicznych partnerów, jednakże do tej grupy ryzyk z pewnością nie należy wybór partnera. Ryzyko wyboru partnera związane jest często z brakiem informacji na jego temat, niepełną informacją, a w skrajnym przypadku zaniechaniem jej pozyskania. Wybór partnera zagranicznego pociąga za sobą konsekwencje z jednej strony  korzystne dla firmy, gdy mamy do czynienia z wiarygodnym klientem zainteresowanym długofalową współpracą, a z drugiej strony "bolesne" w przypadku wyboru partnera nieuczciwego. Ryzyka wyboru partnera nie można całkowicie wyeliminować, natomiast można je z pewnością ograniczyć podejmując odpowiednie kroki. Mając świadomość ryzyk występujących w transakcjach zagranicznych możemy próbować je minimalizować.

Wiedza i praktyka zdobyta podczas warsztatów z pewnością przyczyni się do uniknięcia wielu pułapek jakie czyhają na przedsiębiorców upatrujących swoich szans na rozwój przez eksport.

Szkolenie poprowadzi Pani Janetta Sałek

Więcej informacji w załączniku lub pod numerem telefonu (61) 851 78 48

Źródło

Załączniki

sieci społecznościowe