Poznańskie Cmentarze. Wyszukiwarka Grobów Poznań

Cmentarz Komunalny Miłostowo

Dane statystyczne:

Liczba pochowanych zmarłych: 91 200

Liczba mogił: 48 200

Powierzchnia: 98,69ha

Cmentarz położony jest na wschodnim skraju miasta, w widłach linii kolejowych do Warszawy i Torunia. Dwa główne wejścia znajdują się przy ulicach Gnieźnieńskiej i Warszawskiej. założony na terenach leśnych, zajmuje powierzchnię 98 ha. Pierwsze pogrzeby odbyły się tu w 1943 r. Po 1945 r. utworzono kwaterę żołnierzy polskich; w ok. 260 indywidualnych mogiłach pochowano żołnierzy zmarłych głównie w poznańskich szpitalach w wyniku odniesionych w boju ran. W latach 1960-64 urządzono kwaterę żołnierzy radzieckich, w której w zbiorowych mogiłach złożono prochy 4282 żołnierzy, przeniesionych z miejsc dotychczasowego pochówku na terenie ówczesnego powiatu poznańskiego. Nad grobami góruje pomnik w kształcie obelisku. Po zakończeniu działań wojennych w zbiorowych mogiłach złożono tu również poległych żołnierzy Wehrmachtu. W 1994 r. oficjalnie otwarto kwaterę żołnierzy niemieckich. Jej dominującym akcentem jest duży, kamienny krzyż, poniżej - na 8 brązowych tablicach - wyryto nazwiska 1544 żołnierzy poległych i zmarłych w 1945 r. w Poznaniu i okolicy miasta. W północnej części cmentarza znajduje się pomnik mieszkańców Poznania poległych i pomordowanych w latach II wojny światowej.

Po II wojnie światowej na cmentarzu złożono szczątki ekshumowane z likwidowanych cmentarzy położonych w centrum miasta. Z cmentarza świętomarcińskiego przy ul. Towarowej przeniesiono tu m.in. prochy 59 mieszkańców miasta zabitych w czasie nalotów niemieckiego lotnictwa we wrześniu 1939 r. W 1969 r. na ich grobie ustawiono pomnik. W 1958 r. utworzono kwaterę żydowską, w której w 5 zbiorowych mogiłach złożono prochy 1008 Żydów zmarłych i zabitych w czasie okupacji hitlerowskiej. W 1993 r. nadano jej charakter kirkutu, ustawiając wokół grobów oryginalne macewy, pochodzące ze zlikwidowanego cmentarza żydowskiego przy ul. Głogowskiej. W 1997 r. w nowej kwaterze lotników stanął okazały pomnik Lotników. W znajdującym się na terenie cmentarza dawnym forcie pruskim uruchomiono w 1993 r. pierwszy w Polsce zakład kremacji zwłok, obok urządzono pole urnowe.

Tekst na podstawie "Poznań od A do Z" pod redakcją Włodzimierza Łęckiego i Piotra Maluśkiewicza, Wydawnictwo Kurpisz S. A., Poznań 1998

Kontakt:

Biuro Administracji Cmentarzy Komunalnych, ul. 23 lutego 4/6 w Poznaniu czynne w poniedziałki w godzinach 7:00 - 17:00, wtorek - piątek w godzinach 7:00 - 15:30 w soboty, niedziele i święta nieczynne.

Zlokalizowany w Biurze Administracji Cmentarzy Komunalnych Oddział rejestracji zgonów Urzędu Stanu Cywilnego czynny w poniedziałki w godzinach 7:30 - 17:00, wtorek - piątek w godzinach 7:30 - 15:30 w soboty, niedziele i święta nieczynne.

e-mail: cmentarze@uslugikomunalne.com.pl

kontakt telefoniczny pod numerem miejskiej infolinii: 61 646 33 44

Biuro cmentarza

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 -15:00, w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach 8:00 - 13:00, a w pozostałe soboty, niedziele i święta nieczynne.

e-mail: milostowo@uslugikomunalne.com.pl


Cmentarz Komunalny Junikowo

Dane statystyczne:

Liczba pochowanych zmarłych: 171 500

Liczba mogił: 82 400

Powierzchnia: 92,69 ha

Cmentarz położony jest w zachodniej części miasta, główne wejście na cmentarz prowadzi od strony ul. Grunwaldzkiej. Powstał na terenie dawnego poligonu wojskowego, przekazanego miastu przez Urząd Ziemski w 1927 r. Cmentarz otwarto w 1948 r.; w latach siedemdziesiątych powiększono go przez przyłączenie fragmentów lasu. Obecnie zajmuje powierzchnię 93,7 ha. Przy dwóch alejach zasłużonych pochowano tu wielu wybitnych działaczy politycznych i społecznych, uczonych i artystów. Znajdują się tu m.in. groby działaczy politycznych: Franciszka Frąckowiaka i Franciszka Szczerbala; pisarzy: Feliksa Fornalczyka, Jerzego Mańkowskiego, Jerzego Pertka; artystów: Antoniny Kaweckiej i Albina Fechnera; sportowców; Edmunda Szyca i Pawła Szydło; profesorów; Wiktora Degi i Alfonsa Klafkowskiego. W dwóch wydzielonych kwaterach znaleźli miejsce ostatniego spoczynku weterani Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. W kwaterze żołnierzy Armii Krajowej znajduje się skromny pomnik poświęcony Henrykowi Kowalówce. Niedaleko kaplicy cmentarnej stoi kamienny ołtarz-pomnik ofiar Katynia. Wymyślną formą uwagę zwracają oryginalne grobowce poznańskich Romów.

Tekst na podstawie "Poznań od A do Z" pod redakcją Włodzimierza Łęckiego i Piotra Maluśkiewicza, Wydawnictwo Kurpisz S. A., Poznań 1998

Kontakt:

Biuro Administracji Cmentarzy Komunalnych, ul. 23 lutego 4/6 w Poznaniu czynne w poniedziałki w godzinach 7:00 - 17:00, wtorek - piątek w godzinach 7:00 - 15:30 w soboty, niedziele i święta nieczynne.

Zlokalizowany w Biurze Administracji Cmentarzy Komunalnych Oddział rejestracji zgonów Urzędu Stanu Cywilnego czynny w poniedziałki w godzinach 7:30 - 17:00, wtorek - piątek w godzinach 7:30 - 15:30 w soboty, niedziele i święta nieczynne.

e-mail: cmentarze@uslugikomunalne.com.pl

kontakt telefoniczny pod numerem miejskiej infolinii: 61 646 33 44

Biuro cmentarza

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 -15:00, w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach 8:00 - 13:00, a w pozostałe soboty, niedziele i święta nieczynne.

e-mail: junikowo@uslugikomunalne.com.pl