Poznańskie Cmentarze. Wyszukiwarka Grobów Poznań

Witamy na stronach umożliwiających odnalezienie grobów osób pochowanych na cmentarzach w Poznaniu. Projekt powstał z inicjatywy Urzędu Miasta Poznania przy współpracy Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, "Universum" Spółdzielni Pracy oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

Mapy cmentarzy są połączone z wyszukiwarką miejsca pochowania, która dokładnie wskaże poszukiwane groby. Ponadto można zobaczyć i wydrukować plan dojścia do danego miejsca.

W wyjątkowych przypadkach mogą wystąpić sytuacje, w których informacja o grobie nie zostanie wyświetlona. Należy je zgłaszać na adres poczty elektronicznej lub telefonicznie do zarządców cmentarzy. Dane te są publikowane osobno dla każdego cmentarza, przy wynikach wyszukiwania.

Projekt jest otwarty co oznacza, że ciągle bedzie rozwijany a wyszukiwarka uzupełniana o nowe funkcje.


Jak znaleźć informacje o grobie na cmentarzu?

  • Po kliknięciu w zakładkę "Wyszukiwarka" pojawia się formularz, w którym umieszczamy dane potrzebne do znalezienia grobu: imię, nazwisko, data pogrzebu. UWAGA: wystarczy podać dowolne kryteria z tej listy - np. samo nazwisko, lub fragment daty, ale wtedy lista znalezionych nazwisk będzie odpowiednio dłuższa. Jeśli będzie dłuższa niż 100 osób system wyświetli odpowiedni komunikat z informacją o konieczności zawężenia kryteriów (np. dodania daty pogrzebu). Dla ułatwienia odnalezienia właściwej osoby system prezentuje również datę urodzenia.
  • W przypadku znalezienia danych odpowiadających wpisanym założeniom uzyskujemy informacje o mogile (grób pojedynczy, grób rodzinny, liczba pochowanych osób)