Cmentarz parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana

Dane statystyczne:
Liczba pochowanych osób: ok. 31 800
Liczba mogił: 13 400
Powierzchnia: 5,5 ha

Cmentarz parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana znajduje się na Jeżycach, u zbiegu ulic Nowina i Szpitalna. Założony został w 1905 roku przez ówczesnego proboszcza, księdza Wacława Mayera. W swym pierwotnym kształcie nekropolia istniała do lat powojennych.
W latach 60. ubiegłego wieku powstała koncepcja przekształcenia wielu XIX-wiecznych cmentarzy w tereny zieleni publicznej. Pod koniec 1961 roku nekropolia jeżycka została zamknięta i rozpoczęto ekshumację zwłok.
W roku 1981, dzięki działalności proboszcza parafii jeżyckiej, powołana została parafia Chrystusa Dobrego Pasterza, z kościołem wybudowanym na obrzeżach cmentarza.
W 1984 r. cmentarz został objęty ochroną konserwatorską oraz wpisany do państwowego rejestru zabytków. W roku 1995 ponownie rozpoczęto na tym terenie grzebanie zmarłych, a administracją zajęła się nowo utworzona parafia.
Nowy administrator przeprowadził wiele istotnych remontów m.in. odrestaurowana została neoromańska kaplica św. Barbary oraz Pomnik Wdzięczności, wokół którego położono kostkę granitową. Wykonana także została ekspertyza dendrologiczna w celu odnowienia walorów przyrodniczych tego zakątka. Wśród licznych nagrobków blisko 300 zakwalifikowanych zostało jako zabytki.

Więcej informacji można znaleźć w broszurze wydanej przez Stowarzyszenie Opieki nad Zabytkowym Cmentarzem Jeżyckim oraz na stronie internetowej

Kontakt:

Jeśli wystąpił problem ze znalezieniem mogiły lub wyświetlana informacja zawiera błędy - kontakt z biurem cmentarza, telefon 61 847 59 40.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej