Poznańskie Cmentarze. Wyszukiwarka Grobów Poznań

Cmentarz parafii p.w. Imienia Maryi położony przy ulicy Braniewskiej i Lubowskiej (Smochowice)

W wyszukiwarce: Lubowska

Dane statystyczne:

Liczba pochowanych zmarłych: 6 684

Liczba mogił: 3 803

Powierzchnia: 1,8 ha

Stan na wrzesień 2023 r.

Cmentarz założono w 1934 r. na gruntach podarowanych przez mieszkańców Krzyżownik. Tamtejsza wspólnota, składająca się z wiernych z Kiekrza, Ławicy i Krzyżownik, skonsolidowała się wokół budowy kaplicy, przekazanej następnie w zarząd Zakonu Zmartwychwstańców z Wildy. Konsekracji nowej świątyni dokonano w 1982 r.

Więcej informacji historycznych o cmentarzu: Cyfrowe Lapidarium Poznania / e-lapidarium.pl

Parafia pw. Imienia Maryi 
ul. Santocka 15, 60-431 Poznań
tel.: 61 841-12-94 parafia-maryi@xcr.pl

www.parafiamaryi.pl

Biuro cmentarne:
+48 727 925 476

oprac. Paweł Skrzypalik

Dane w zapisie informatycznym mogą być nieścisłe.
Część danych jest przepisana z ksiąg zmarłych.
Jeśli wystąpił problem ze znalezieniem mogiły lub wyświetlana informacja zawiera błędy, to informacje można uzyskać w Zarządzie cmentarza, w Biurze Parafialnym przy ulicy Santockiej 15 telefon 61 841 12 94 lub w Biurze cmentarza znajdującym się przy kaplicy u p. Jacka Kustera telefon +48 727 925 476.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej