Poznańskie Cmentarze. Wyszukiwarka Grobów Poznań

Cmentarz parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana

W wyszukiwarce: zabytkowy Jeżycki (Nowina)

Dane statystyczne:

Liczba pochowanych zmarłych: 35 523

Liczba mogił:10 673

Powierzchnia: 5,8 ha

Stan na wrzesień 2023 r.

Potocznie: cmentarz jeżycki; położony przy ul. Nowina i ul. Szpitalnej w Poznaniu (Jeżyce)

Zabytkowa nekropolia, założona w 1905 r. staraniem proboszcza jeżyckiej parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana, ks. Wacława Mayera. Od początku lat 60. cmentarz pozostawał zamknięty dla nowych pochówków. Następnie został poddany kompleksowej konserwacji i rewaloryzacji. Obecnie objęty jest ochroną konserwatorską. Pochówki na cmentarzu wzniwiono w połowie lat 90. XX w. Obiektem administruje parafia pw. Chrystusa Dobrego Pasterza, sąsiadująca z nekropolią.

Zachowało się tu wiele cennych przykładów rodzimej sztuki sepulkralnej. Stare nagrobki ukazują zmieniające się w tej dziedzinie style i nurty. Pośród zieleni, posiadającej wysokie walory estetyczne, znajdują się groby zasłużonych obywateli m.in. ze znanych poznańskich rodzin bamberskich. Sąsiadują z nimi mogiły weteranów walko o wolność i niepodległość Polski oraz groby wojenne z okresu II wojny światowej. Na uwagę zasługuje kaplica św. Barbary oraz Pomnik Wdzięczności.

Porównaj: L. Krajkowski, A. Podmostko-Kłos, A. Węcka, "Zabytkowy Cmentarz Jeżycki w Poznaniu założony w 1905 roku", wydanie trzecie poprawione i uzupełnione, Poznań 2012; H. Hałas, "Cmentarz parafii Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana na Jeżycach w Poznaniu", [w:] "Kronika Miasta Poznania", 2000, nr 2, s. 160-184.

Więcej informacji historycznych o cmentarzu: Cyfrowe Lapidarium Poznania / e-lapidarium.pl

Kontakt:

Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana www.nsj.org.pl
ul. Kościelna 3, 60-536 Poznań
tel.: 61 841-77-77 nsj@archpoznan.pl

Parafia pw. Chrystusa Dobrego Pasterza www.dobrypasterz.pl
ul. Nowina 3, 60-589 Poznań
tel.: 61 847 35 70 w. 24
biuro.dobrypasterz@wp.pl
morasz@dobrypasterz.pl
Biuro cmentarne:
tel.: 61 847 59 40; +48 516 656 991

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
tel.: 61 878 5452 mkz@um.poznan.pl

oprac. Paweł Skrzypalik

Jeśli wystąpił problem ze znalezieniem mogiły lub wyświetlana informacja zawiera błędy - kontakt z biurem cmentarza, telefon 61 847 59 40.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej