Poznańskie Cmentarze. Wyszukiwarka Grobów Poznań

Cmentarz parafii pw. św. Antoniego Padewskiego

W wyszukiwarce: Minikowo

Dane statystyczne:

Liczba pochowanych zmarłych: 8 508

Liczba mogił: 4 370

Powierzchnia: 3,3 ha

Stan na wrzesień 2023 r.

Położony przy ul. św. Antoniego w Poznaniu (Starołęka/Minikowo)

Cmentarz założono na pograniczu Starołęki i Minikowa, na gruntach podarowanych przez rodziny bamberskie jeszcze przed I wojną światową ("na Kajzra Górce"). Pierwsze pochówki miały miejsce w 1920 r. Od początku zakładano włączenie podziemnego bunkra w architekturę nekropolii. Bunkier przekształcono w kaplicę cmentarną, pod którą powstały swoiste "katakumby". Tworząc swoiste wypiętrzenie, kostnica zdominowała geometrycznie rozplanowane kwatery i przecinające się aleje; całość ujęto pierwotnie w kształt zbliżony do kwadratu. Obszar cmentarza powiększono, a samo wzniesienie uprzednio splantowano, jednak nasadzenia robinii i żywotników oraz starodrzew - szpalery jesionów, lip i klonów - wskazują zasięg najstarszych pól grzebalnych. Na uwagę zasługują nagrobki międzywojenne w formie stel i kolumn, zdominowane jednak przez współczesne groby.

Na terenie cmentarza znajduje się pomnik powstańców wielkopolskich 1918-1919 (pierwotnie stał przed kościołem) oraz monument przypominający o żołnierzach i oficerach radzieckich, poległych podczas II wojny światowej. Miejsce spoczynku znaleźli tu zasłużeni obywatele oraz żołnierze AK, weterani spod Monte Cassino.

W 1924 r. utworzono parafię rzymskokat. pw. św. Antoniego Padewskiego, która do dziś administruje nekropolią. Cmentarz pozostawał zamknięty dla nowych pochówków w latach 1947-1999. Po II wojnie światowej rozważano włączenie jego obszaru do planowanego "cmentarza regionalnego nr III" (tzw. cmentarza minikowskiego).

Porównaj: M. Łopusiewicz, "Cmentarz parafii św. Antoniego Padewskiego w Poznaniu-Starołęce", Poznań 2010; H. Hałas, "Cmentarz parafii św. Antoniego Padewskiego. Przyczynek do dziejów", [w:] "Kronika Miasta Poznania", 2009, nr 4, s. 259-273.

Więcej informacji historycznych o cmentarzu: Cyfrowe Lapidarium Poznania / e-lapidarium.pl

Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego https://swantonipoznan.pl/
ul. Św. Antoniego 50, 61-359 Poznań

Jeśli wystąpił problem ze znalezieniem mogiły, wyświetlana informacja jest niepełna lub zawiera błędy -  kontakt z biurem parafialnym:

oprac. Paweł Skrzypalik

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej