Wydarzenia na planie Pokaż na planie
mapa średniowieczny Paryż

Paryż średniowieczny

2019-02-21 ( czwartek )
18:00
Dom Bretanii, Stary Rynek 37, Poznań

"Paryż od castrum romanum do epoki Walezjuszy. Filary cywilizacji europejskiej: miasto, katedra, uniwersytet i rezydencja" - dr inż. arch. Grażyna Kodym-Kozaczko (Politechnika Poznańska). Prelekcja otwiera cykl wykładów o Paryżu.

Zobacz dombretanii.org.pl