KDO przy Wydziale Oświaty

Zgodnie z wnioskiem organizacji pozarządowych utworzono Komisję Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Oświaty.

Przewodniczącą na rok 2022 została Edyta Czernecka - Fundacja Lokalnego Wsparcia Kultury AITWAR.  Mail kontaktowy: poznan.kdo.oswiata@gmail.com

Wiceprzewodniczący:

- Magdalena Antoniewicz, Polska Akademia Rozwoju;

Joanna Malinowska, Fundacja Zmiana Dla Jutra; 

Marcin Kłopocki, Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Horyzonty.

Członkowie:

1. Wydział Oświaty - Dyrektor Przemysław Foligowski,

2. Wydział Oświaty - Eliza Malarecka,

3. Automobilklub Wielkopolski,

4. Fundacja Centrum Praw Kobiet,

5. Fundacja im. Julii Woykowskiej,

6. Centrum Inicjatyw Międzykulturowych HORYZONTY,

7. Fundacja Lokalnego Wsparcia Kultury AITWAR,

8. Fundacja Serdecznik,

9. Fundacja "Anioły Edukacji",

10. Fundacja Niwa Edukacji i Rozwoju,

11. Fundacja Zmiana Dla Jutra,

12. Polska Akademia Rozwoju,

13. Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Wielkopolski MACIERZ w Poznaniu,

14. Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO,

15. Stowarzyszenie Gen-i-już,

16. Stowarzyszenie Instytut Przestrzeni Publicznej,

17. Stowarzyszenie Klucznicy,

18. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niesłyszącym AURICULUS,

19. Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania im. Cyryla Ratajskiego.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej