KDO przy Wydziale Oświaty

Zgodnie z wnioskiem organizacji pozarządowych utworzono Komisję Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Oświaty.

Przewodniczącym na rok 2019 został Krzysztof Gmerek - Wiceprezes Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania im. Cyryla Ratajskiego, mail: oswiata.kdo@gmail.com

Wiceprzewodniczący:

- Edyta Czernecka, Fundacja Lokalnego Wsparcia Kultury AITWAR;

- Magdalena Antoniewicz, Polska Akademia Rozwoju;

Władysław Harasimowicz, Stowarzyszenie Instytut Przestrzeni Publicznej.

Sekretarz:

Justyna Maciejak, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niesłyszącym Auriculus

Członkowie:

1. Wydział Oświaty - Dyrektor Przemysław Foligowski,

2. Wydział Oświaty - Eliza Malarecka,

3. Automobilklub Wielkopolski,

4. Centrum Inicjatyw Międzykulturowych HORYZONTY,

5. Europejski Instytut Mediacji,

6. Fundacja Artystyczno-Edukacyjna PUENTA,

7. Fundacja Lokalnego Wsparcia Kultury AITWAR,

8. Fundacja Serdecznik,

9. Polska Akademia Rozwoju,

10. Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Wielkopolski MACIERZ w Poznaniu,

11. Stowarzyszenie "Gloria in Musica",

12. Stowarzyszenie Instytut Przestrzeni Publicznej

13. Stowarzyszenie "Musica nostra"

14. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niesłyszącym AURICULUS,

15. Stowarzyszenie Przyjaciół Śródki i Okolic "Śródeja"

16. Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania im. Cyryla Ratajskiego

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej