Komisje konkursowe

Miasto Poznań tworzy bazę kandydatów gotowych oceniać projekty organizacji pozarządowych, które będą ubiegały się
o dofinansowanie ze środków miejskich na 2024 rok. Na jej podstawie Prezydent Miasta powoła członków komisji konkursowych reprezentujących III sektor. Wspólna opinia - urzędników i przedstawicieli organizacji staje się podstawą do decyzji Prezydenta komu i w jakiej wysokości przyznać dofinansowanie na projekty realizowane dla Poznania. Jest to baza tworzona od nowa, zatem osoby, które były zgłoszone do dotychczas powoływanych komisji konkursowych i chcą nadal pełnić funkcję członka komisji konkursowej muszą wysłać formularz zgłoszeniowy.

Do pracy w komisjach konkursowych zapraszani są specjaliści w danej tematyce konkursu. A ponieważ wachlarz tematyki konkursowej jest szeroki, potrzebni są różnorodni eksperci, od specjalistów pomocy społecznej czy ochrony środowiska po fachowców w zakresie kultury czy oświaty. Ważne jest również by znać realia pracy w III sektorze, rozumieć potrzeby środowiska i mieć wizję jego rozwoju. 

Członkowie komisji konkursowych oceniają oferty posługując się elektronicznym systemem Witkac.pl. Do bazy kandydatów rekomendować może daną osobę organizacja pozarządowa. Zgłoszona osoba będzie mogła opiniować projekty organizacji,
z którymi w żaden sposób nie jest związana. Ma to pozwolić na obiektywną ocenę jakości projektu i jego przydatności dla miasta.

Praca w ramach komisji konkursowych może dać dużo satysfakcji i stanowić cenne doświadczenie. Udział w komisji pozwala współdecydować przedstawicielom NGO na jakie działania pozarządowe w Poznaniu wydatkowane są pieniądze publiczne. Jest sposobem na doskonalenie współpracy sektora samorządowego i pozarządowego oraz własnych umiejętności poprzez zapoznawanie się z ofertami składanymi przez inne organizacje pozarządowe.

Każdy z członków komisji konkursowych może otrzymać referencje na zakończenie prac i wykorzystać zdobyte doświadczenie zarówno przy pisaniu projektów, jak i przy ocenie ich w innych konkursach.

W załączniku dostępny jest komunikat prezydenta o trwającym naborze kandydatów oraz sposobie dołączenia do bazy, jak również formularz zgłoszeniowy. 

JS

Załączniki