Małe granty 2016

Poniżej prezentujemy wykaz "małych grantów" za 2016 rok sporządzony na podstawie informacji uzyskanych z wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta Poznania - stan na dzień 31 grudnia 2016.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej