Druga tura konkursu regrantingowego "Wolontariat do Poznania"

Trwa druga tura naboru w ramach konkursu regrantingowego "Wolontariat do Poznania", który pomoże organizacjom pozarządowych/instytucjom pożytku publicznego/grupom nieformalnych z Poznania w rozwoju współpracy z wolontariuszami i wolontariuszkami.

grafika ilustrująca - grafika artykułu
grafika ilustrująca

Projekt "Wolontariat do Poznania" jest realizowany przez Stowarzyszenie CREO. Jego założeniem jest rozdysponowanie minimum 34 minigrantów (o maksymalnej wysokości 1500 zł) na inicjatywy wolontariackie realizowane przez NGO/instytucje pożytku publicznego oraz grupy nieformalne.

Wnioski należy składać do 16.09.2022 r. poprzez:

- wysłanie zeskanowanego podpisanego wniosku na adres mailowy wolontariat@wolontariat.poznan.pl

- wysłanie podpisanego wniosku pocztą na adres biura CREO: Stowarzyszenie CREO, ul. Kochanowskiego 8a/2, 60-845 Poznań,

- dostarczenie podpisanego wniosku osobiście do Biura CREO przy ul. Kochanowskiego 8a/2 w Poznaniu w godzinach 9.00-16.00.

Wzór wniosku jak i więcej informacji o konkursie znajduje się pod poniższym linkiem:

https://www.centrumcreo.pl/501-wolontariat-do-poznania-druga-tura-naboru.html

Dodatkowych informacje o konkursie uzyskać można także:

- online pod adresem: wolontariat@wolontariat.poznan.pl

- telefonicznie: 503 912 757

- stacjonarnie w biurze CREO: ul. Kochanowskiego 8A/2 Poznań (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym/mailowym)

Projekt został sfinansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania

Zachęcamy do zgłoszeń 

sieci społecznościowe