KDO przy Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska

Zapraszamy na zebranie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska. Odbędzie się ono w 6 lipca 2020 r. o godzinie 17:00, w Sali Malinowej Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17.

grafika ilustrująca
KDO Środowisko

Tematami Zebrania będą:

1. Komunikaty,

2. Przypadek Biblioteki Ekologicznej,

3. Dyskusja nt. uwag do studium zagospodarowania przestrzennego 2020,

4. Informacja nt. klimatycznego panelu obywatelskiego,

5. Wolne głosy i wnioski.

Jednocześnie informujemy o konieczności zachowania odstępu 1,5 m pomiędzy uczestnikami spotkania (1 osoba/ 4 m2), uczestnikom przed wejściem na salę mierzona będzie temperatura. Uczestnicy spotkania, dbając o bezpieczeństwo swoich sąsiadów, mają obowiązek zakrywania ust i nosa. W sali będzie dostępny płyn dezynfekujący, należy jednak zabezpieczyć się w rękawiczki.

ZK