KDO przy Wydziale Kultury

Zapraszamy na 93. posiedzenie online KDO przy Wydziale Kultury UMP, które odbędzie się w poniedziałek, 26.10.2020 r. o godz. 17:00.

Spotkanie odbędzie się online za pośrednictwem Jitsi Meet.

grafika ilustrująca - grafika artykułu
KDO Kultura

link do spotkania:
https://meet.jit.si/KDOKulturaPoznan

Prosimy o wypróbowanie Jitsi Meet przed spotkaniem na docelowym urządzeniu / przeglądarce oraz - o ile to możliwe - posługiwanie się słuchawkami. Posiedzenie będzie nagrywane, a jego rejestracja udostępniona po zakończeniu spotkania.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Odczytanie i głosowanie nad porządkiem obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
4. Budżet konkursu Miasta Poznania na zadania publiczne w obszarze kultury na rok 2021.
5. Prezentacja i dyskusja nad rekomendacjami zawartymi w raporcie "Przyszłość kultury. Badanie poznańskiego sektora" przeprowadzonego dla Wydziału Kultury przez Katarzynę Chajbos oraz Bartka Lisa z Centrum Praktyk Edukacyjnych.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia.

ZK

sieci społecznościowe