Komisja Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowe

Zapraszamy na posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej, które odbędzie się dnia 27 sierpnia godz.10:00-12:00 - zdalnie.

grafika ilustrująca przedstawiająca dwie trzymające się dłonie - grafika artykułu
grafika ilustrująca

Link do spotkania przekazany zostanie mailowo krótko przed spotkaniem. Więcej informacji: stella_golebiewska@um.poznan.pl, tel. 61 878 4199

Plan spotkania

  1. Zaproszenie do współpracy w ramach inkubatora Włącznik Innowacji Społecznych. O możliwości pozyskania grantu na innowacyjne projektu włączające grupy defaworyzowane przedstawicielki ROPS w Poznaniu - Agnieszka Gentsch - Piasek i Agata Siwek
  2.  Wydarzenie prasowe w ramach Mini targów Ekonomii Społecznej 25 września - propozycja współpracy
  3. Czas tolerancji - tydzień tolerancji - podsumowanie propozycji
  4. Inicjatywa "Lepszego świata" - sytuacja na Białorusi i sytuacja osób LGBT+
  5. Wolne głosy, wnioski

MK

sieci społecznościowe