Zebranie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska w dniu 28 sierpnia 2018 r.

Zapraszamy na kolejne Zebranie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska. Odbędzie się ono w dniu 28 sierpnia 2018 r. o godzinie 16.30, w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17.

KDO - grafika artykułu
Komisja Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska

Tematami Zebrania będą:

  1. Kontynuacja omawiania z Maciejem Wudarskim, Wiceprezydentem Poznania, pakietu zagadnień do omówienia, zgłaszanych przez organizacje skupione w KDO Środowisko.
  2. Wystąpienie Krzysztofa Mączkowskiego, przewodniczącego KDO.
  3. Wolne głosy i wnioski.

Zapraszamy!