Organy jednostek pomocniczych

Organem uchwałodawczym jest rada osiedla wybierana na 4 letnią kadencję w powszechnych, bezpośrednich i tajnych wyborach.

Organem wykonawczym w osiedlu jest zarząd osiedla wybierany przez radę osiedla.