OSIEDLE GŁÓWNA

Kadencja Rady Osiedla

12.05.2024 - 12.05.2029

Skład Rady Osiedla

Łukasz Igor Dzieżyc (Przewodniczący Rady), Aleksandra Friedrich, Kamil Marek Jawgiel (Wiceprzewodniczący Rady), Wiesława Kaźmierczak, Adam Kornacki, Krystian Kozłowski, Karolina Kryniewiecka, Ewa Barbara Kubiak, Tomasz Kacper Słowicki, Kamila Justyna Sobczak-Mermela, Marzena Strzyżewska, Paulina Taraska, Ludwik Stefan Troiński, Krzysztof Wiese, Bartosz Wojciechowski

Skład Zarządu Osiedla

Krystian Kozłowski, Tomasz Słowicki, Paulina Taraska (Przewodnicząca Zarządu), Krzysztof Wiese (Zastępca Przewodniczącego Zarządu)

Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Osiedla

Łukasz Igor Dzieżyc

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla

Paulina Taraska

Adresy:

Siedziba: ul. Główna 42 - budynek po byłym Gimnazjum
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Główna
Email: Osiedle_Glowna@um.poznan.pl

Dyżur

-

Powołanie Osiedla

Statut Osiedla

Przejdź do sekcji protokołów i uchwał

Protokoły i uchwały z sesji Rady

Protokoły i uchwały z sesji Rady

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla