OSIEDLE GŁUSZYNA

Kadencja Rady Osiedla

12.05.2024 - 12.05.2029

Skład Rady Osiedla

Kamila Bartkowiak, Maciej Fedosz, Kazimierz Gadomski, Jolanta Gątarska, Agnieszka Kaczmarek, Elżbieta Maria Kotowicz, Tadeusz Kudła, Krystyna Janina Markiewicz, Marzena Alina Moryson-Patalas, Ludwik Piotr Otręba, Krzysztof Paszak, Andrzej Karol Patalas, Stanisława Teresa Sezonowicz, Piotr Michał Skarżyński, Paweł Staniec

Skład Zarządu Osiedla

Maciej Fedosz, Agnieszka Kaczmarek (Zastępca Przewodniczącej Zarządu), Marzena Moryson-Patalas (Przewodnicząca Zarządu), Piotr Skarżyński, Paweł Staniec

Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Osiedla

Jolanta Gątarska

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla

Marzena Moryson-Patalas

Adresy:

Siedziba: Przedszkole nr 17 "Ikarek", ul. Głuszyna 206A
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Głuszyna
Email: Osiedle_Gluszyna@um.poznan.pl

Dyżur

-

Powołanie Osiedla

Statut Osiedla

Przejdź do sekcji protokołów i uchwał

Protokoły i uchwały z sesji Rady

Protokoły i uchwały z sesji Rady

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla