OSIEDLE GÓRCZYN

Kadencja Rady Osiedla

12.05.2024 - 12.05.2029

Skład Rady Osiedla

Wiesław Andrzej Banaś, Łukasz Hubert Chudzik, Piotr Paweł Domański (Przewodniczący Rady), Joanna Ewa Gruszczyńska, Anna Maria Gulczyńska, Leszek Gulczyński, Henryka Kaczmarek, Alicja Jolanta Maciejewska, Zbigniew Jan Młynarczyk, Monika Beata Piaskowy, Przemysław Piasta, Marek Jan Podlaski (Wiceprzewodniczący Rady), Marcin Łukasz Szczepański (Wiceprzewodniczący Rady), Sebastian Waligórski, Ewa Zawieja

Skład Zarządu Osiedla

Wiesław Banaś (Przewodniczący Zarządu), Joanna Gruszczyńska (Zastępca Przewodniczącego Zarządu), Alicja Maciejewska, Monika Piaskowy (Zastępca Przewodniczącego Zarządu), Ewa Zawieja

Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Osiedla

Piotr Domański

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla

Wiesław Banaś

Adresy:

Siedziba: Szkoła Podstawowa nr 10, ul. P. Ściegiennego 10
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Górczyn
Email: Osiedle_Gorczyn@um.poznan.pl

Dyżur

-

Powołanie Osiedla

Statut Osiedla

Przejdź do sekcji protokołów i uchwał

Protokoły i uchwały z sesji Rady

Protokoły i uchwały z posiedzeń Zarządu

Protokoły i uchwały z sesji Rady

Protokoły i uchwały z posiedzeń Zarządu

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla