OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE

Kadencja Rady Osiedla

12.05.2024 - 12.05.2029

Skład Rady Osiedla

Magdalena Halina Antolczyk, Michał Jacek Baranowski, Mikołaj Krzysztof Brabletz, Magdalena Maria Grzybek, Tomasz Szymon Jarczewski, Amelia Kadzińska, Hanna Zofia Kuna, Monika Joanna Maćkowiak,  Przemysław Andrzej Michalak, Dionizy Aleksander Motyl (Wiceprzewodniczący Rady), Włodzimierz Leszek Nowak, Elżbieta Anna Preiss, Dariusz Preiss, Anna Sasiak-Patkowska, Kamila Anna Skrzypczyńska, Jacek Ryszard Sobczak (Przewodniczący Rady), Alina Maria Sokołowska, Patryk Sławomir Stawski, Jakub Szymkowiak, Marcin Wawrzynkiewicz, Jerzy Józef Wróblewski

Skład Zarządu Osiedla

Michał Baranowski, Magdalena Grzybek, Tomasz Jarczewski, Amelia Kadzińska, Piotr Pilarski (Zastępca Przewodniczącego Zarządu), Patryk Stawski (Przewodniczący Zarządu)

Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Osiedla

Jacek Sobczak

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla

Patryk Stawski

Adresy:

Siedziba: XI Liceum Ogónokształcące, ul. Ściegiennego 134
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Grunwald Południe
Email: Osiedle_Grunwaldpoludnie@um.poznan.pl

Dyżur

-

Powołanie Osiedla

Statut Osiedla

Przejdź do sekcji protokołów i uchwał

Protokoły i uchwały z sesji Rady

Protokoły i uchwały z posiedzeń Zarządu

Protokoły i uchwały z sesji Rady

Protokoły i uchwały z posiedzeń Zarządu

 Posiedzenie z dnia 11 lipca 2024 r.

 Posiedzenie z dnia 3 czerwca 2024 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla