OSIEDLE JEŻYCE

Kadencja Rady Osiedla

12.05.2024 - 12.05.2029

Skład Rady Osiedla

Wioleta Barbara Andrzejewska, Angelika Dymek, Adam Mateusz Dzionek, Julia Anna Gołębiowska, Małgorzata Gugała, Marek Jerzak, Agata Wiktoria Klonecka, Justyna Kuberka, Alicja Pińkowska, Anna Michalina Sarbak (Wiceprzewodnicząca Rady), Filip Maria Schmidt (Przewodniczący Rady), Bartłomiej Sosnowski, Helena Róża Zadumińska (Wiceprzewodnicząca Rady), Piotr Adam Zieliński, Hubert Zięciak

Skład Zarządu Osiedla

Angelika Dymek (Zastępca Przewodniczącego Zarządu), Adam Dzionek (Przewodniczący Zarządu), Julia Gołębiowska  (Zastępca Przewodniczącego Zarządu), Agata Klonecka  (Zastępca Przewodniczącego Zarządu), Bartłomiej Sosnowski

Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Osiedla

Filip Schmidt

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla

Adam Dzionek

Adresy:

Siedziba: Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Norwida 21
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Jeżyce
Email: Osiedle_Jezyce@um.poznan.pl

Dyżur

-

Powołanie Osiedla

Statut Osiedla

Przejdź do sekcji protokołów i uchwał

Protokoły i uchwały z sesji Rady

Protokoły i uchwały z sesji Rady

 Sesja nr II z dnia 27 czerwca 2024 r.

 Sesja nr I z dnia 12 czerwca 2024 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla