OSIEDLE KWIATOWE

Kadencja Rady Osiedla

12.05.2024 - 12.05.2029

Skład Rady Osiedla

Paweł Stanisław Filipiak, Maria  Handke, Paula Katarzyna  Karpińska, Monika Joanna Krysińska, Maciej Mączyński, Agnieszka Anna Mikulicz, Paweł Piotr Motak, Piotr Ochocki, Grzegorz Michał Sakowicz, Tomasz Krzysztof Sereda, Robert Maciej  Sereda, Tomasz Strykowski, Zuzanna Maria Szajkowska, Michał Waldemar Szajkowski, Piotr Wiśniewski

Skład Zarządu Osiedla

-

Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Osiedla

Maciej Mączyński

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla

-

Adresy:

Siedziba: Osiedlowy Dom Kultury "Stokrotka", ul. Cyniowa 11
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Kwiatowe
Email: Osiedle_Kwiatowe@um.poznan.pl

Dyżur

-

Powołanie Osiedla

Statut Osiedla

Przejdź do sekcji protokołów i uchwał

Protokoły i uchwały z sesji Rady

Protokoły i uchwały z sesji Rady

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla