OSIEDLE NARAMOWICE

Kadencja Rady Osiedla

12.05.2024 - 12.05.2029

Skład Rady Osiedla

-

Skład Zarządu Osiedla

Z uwagi na zbyt małą liczbę zarejestrowanych kandydatów w okręgach wyborczych nr I i II, nie przeprowadzono wyborów do Rady Osiedla Naramowice. Obowiązki do czasu wyboru nowego Zarządu wykonuje Zarząd wybrany w kadencji 2019-2024, w składzie:

Krzysztof Kaczyński (Przewodniczący) Maciej Michalski (Zastępca Przewodniczącego), Katarzyna Strzyż-Sobańska (Zastępca Przewodniczącego), Weronika Dudek (Członek Zarządu), Anna Giżycka (Członek Zarządu), Marta Nowak (Członek Zarządu), Paweł Sowa (Członek Zarządu).

Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Osiedla

-

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla

Krzysztof Kaczyński

Adresy:

Siedziba: -
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Naramowice
Email: Osiedle_Naramowice@um.poznan.pl

Dyżur

-

Powołanie Osiedla

Statut Osiedla

Przejdź do sekcji protokołów i uchwał

Protokoły i uchwały z posiedzeń Zarządu

Protokoły i uchwały z posiedzeń Zarządu

 Posiedzenie z dnia 22 maja 2024 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla