OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC

Kadencja Rady Osiedla

2019-2023

Skład Rady Osiedla

Adamczak Anna, Chmielewski Zbigniew, Gałązka Jolanta, Kruk Halina, Kurzawa Janina, Muczek Jan, Nawrocki, Sabiniewicz Piotr, Schramm Łukasz, Solibieda Piotr, Szot Jadwiga, Szymański Bogusław, Werner Bartosz, Wiśniewska Karolina, Zaremba Marcin.

Skład Zarządu Osiedla

Werener Bartosz, Muczek Jan, Adamczak Anna.

Przewodniczący Rady Osiedla

Marcin Zaremba

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Bartosz Werner, tel. 608 444 096

Adresy:

Siedziba: Zespół Szkół Nr 7, os. Zwycięstwa 101
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Nowe Winogrady Północ
Email: Osiedle_Winogradypolnoc@um.poznan.pl

Dyżur

pierwszy czwartek miesiąca, godz. 17:00-18:00, w siedzibie.

Powołanie Osiedla:

LXXV/1072/V/2010z dnia 10/07/09

Statut Osiedla:

LXXVI/1127/V/2010z dnia 10/08/31

Protokoły sesji i uchwały Rady Osiedla:

 Sesja nr V z dnia 5 grudnia 2019 r.

 Sesja nr IV z dnia 10 października 2019 r.

 Sesja nr III z dnia 30 lipca 2019 r.

 Sesja nr II z dnia 13 czerwca 2019 r.

 Sesja nr I z dnia 16 maja 2019 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla