OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD

Kadencja Rady Osiedla

kadencja: 22.03.2015 r. - 22.03.2019 r.

Skład Rady Osiedla

Jacek Błaszczyk, Genowefa Boracka, Piotr Gaworzewski, Maria Groszewska, Kazimierz Klupś, Beata Kurzyca, Zbigniew Michalak, Wojciech Michalski, Joanna Potrykus-Suska, Wiesława Ratajczak, Roman Strażyński, Marek Suski, Dagmara Szymkowiak, Bolesław Topolski, Joanna Wawrzyniak-Florek

Skład Zarządu Osiedla

Kazimierz Klupś, Marek Suski, Dagmara Szymkowiak, Joanna Wawrzyniak-Florek

Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Osiedla

Zbigniew Michalak - 602 127 474

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla

Marek Suski

Adresy:

Siedziba: os. Kosmonautów 13E
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań Osiedle Nowe Winogrady Wschód
Email: Osiedle_Winogradywschod@um.poznan.pl

Dyżur

dyżur: I poniedziałek m-ca, godz. 18.00 - 20.00

Powołanie Osiedla:

LXXV/1073/V/2010z dnia 10/07/09

Statut Osiedla:

LXXVI/1126/V/2010z dnia 10/08/31

Protokoły sesji i uchwały Rady Osiedla:

 Sesja nr I z dnia 16 kwietnia 2015 r.

 Sesja nr II z dnia 11 maja 2015 r.

 Sesja nr III z dnia 22 czerwca 2015 r.

 Sesja nr IV z dnia 5 października 2015 r.

 Sesja nr V z dnia 4 listopada 2015 r.

 Sesja nr VI z dnia 10 grudnia 2015 r.

 Sesja nr VII z dnia 24 lutego 2016 r.

 Sesja nr VIII z dnia 20 kwietnia 2016 r.

 Sesja nr IX z dnia 6 lipca 2016 r.

 Sesja nr X z dnia 4 sierpnia 2016 r.

 Sesja nr XI z dnia 26 września 2016 r.

 Sesja nr XII z dnia 7 grudnia 2016 r.

 Sesja nr XIII z dnia 15 lutego 2017 r.

 Sesja nr XIV z dnia 5 kwietnia 2017 r.

 Sesja nr XV z dnia 12 czerwca 2017 r.

 Sesja nr XVI z dnia 27 czerwca 2017 r.

 Sesja nr XVII z dnia 7 września 2017 r.

 Sesja nr XVIII z dnia 30 listopada 2017 r.

 Sesja nr XIX z dnia 21 lutego 2018 r.

 Sesja nr XX z dnia 27 marca 2018 r.

 Sesja nr XXI z dnia 2 lipca 2018 r.

 Sesja nr XXII z dnia 24 lipca 2018 r.

 Sesja nr XXIII z dnia 25 października 2018 r.

 Sesja nr XXIV z dnia 30 stycznia 2019 r.

 Sesja nr XXV z dnia 13 lutego 2019 r.

 Sesja nr XXVI z dnia 20 marca 2019 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla