OSIEDLE OGRODY

Kadencja Rady Osiedla

12.05.2024 - 12.05.2029

Skład Rady Osiedla

Zbigniew Jerzy Barbaś (Wiceprzewodniczący Rady), Wojciech Berger, Adrian Tomasz Janik, Mariola Dorota Kardzis, Robert Edward Kardzis, Jakub Kieryk, Justyna Maria Maciejewska-Dębska, Zofia Małgorzata Martyńska, Teresa Maria Piasna, Marcin Paweł Piątek, Jan Rafał Schneider (Wiceprzewodniczący Rady), Marcin Wojciech Szajek (Przewodniczący Rady), Paweł Leon Szukała, Franciszek Szczepan Wawrzak, Maciej Maria Wituski

Skład Zarządu Osiedla

Adrian Tomasz Janik, Agnieszka Maciejewska (Zastępca Przewodniczącej Zarządu), Justyna Maria Maciejewska-Dębska (Zastępca Przewodniczącej Zarządu), Zofia Małgorzata Martyńska (Przewodnicząca Zarządu), Marcin Paweł Piątek

Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Osiedla

Marcin Szajek

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla

Zofia Małgorzata Martyńska

Adresy:

Siedziba: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, ul. Szamarzewskiego 78/82
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Ogrody
Email: Osiedle_Ogrody@um.poznan.pl

Dyżur

-

Powołanie Osiedla

Statut Osiedla

Przejdź do sekcji protokołów i uchwał

Protokoły i uchwały z sesji Rady

Protokoły i uchwały z posiedzeń Zarządu

Protokoły i uchwały z sesji Rady

Protokoły i uchwały z posiedzeń Zarządu

 Posiedzenie z dnia 12 czerwca 2024 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla