OSIEDLE PIĄTKOWO

Kadencja Rady Osiedla

12.05.2024 - 12.05.2029

Skład Rady Osiedla

Róża Wanda Banaś, Radosław Białek, Marcin Zbigniew Burzyński (Wiceprzewodniczący Rady), Leszek Kazimierz Chełkowski, Barbara Teresa Ciszak, Michał Daniel Dehmel, Piotr Kazimierz Derbis, Szymon Maria Dryjański, Krystyna Irena Kaczmarek, Beata Karczewska-Krzemińska (Wiceprzewodnicząca Rady), Danuta Maria Kaźmierczak, Joanna Natalia Kocięcka, Agnieszka Konopińska, Maciej Kula, Oskar Piotr Lepczyński, Krzysztof Stanisław Osman, Milo Ostalski, Agnieszka Stawujak, Arkadiusz Zacharzewski, Joanna Wictoria Zakrzewska, Antoni Zimicz

Skład Zarządu Osiedla

Radosław Białek (Zastępca Przewodniczącego Zarządu), Michał Dehmel, Piotr Derbis (Przewodniczący Zarządu), Krzysztof Osman (Zastępca Przewodniczącego Zarządu), Jacek Tomaszewski

Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Osiedla

Joanna Kocięcka

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla

Piotr Derbis

Adresy:

Siedziba: XV Liceum Ogólnokształcące, os. Boleslawa Chrobrego 107
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Piątkowo
Email: Osiedle_Piatkowo@um.poznan.pl

Dyżur

-

Powołanie Osiedla

Statut Osiedla

Przejdź do sekcji protokołów i uchwał

Protokoły i uchwały z sesji Rady

Protokoły i uchwały z sesji Rady

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla