OSIEDLE RATAJE

Kadencja Rady Osiedla

12.05.2024 - 12.05.2029

Skład Rady Osiedla

Dariusz Chlebowski, Dawid Sebastian Cieślik, Szymon Zbigniew Galas, Klaudia Gawluk, Małgorzata Gertner-Welcz, Artur Gumny, Maciej Jensz, Łukasz Jęsiek, Zbigniew Mirosław Klarzyński, Jacek Kołyszko, Weronika Maria Kowalewska, Beata Antonina Lewicka-Płaczek, Anna Julia Marciniak, Maria Teresa Michałowska, Martyna Rybarczyk, Krzysztof Daniel Skrzypczak, Wojciech Strzelecki, Artur Piotr Świątkowski, Błażej Wandtke, Igor Jerzy Welcz, Agnieszka Wojciechowska

Skład Zarządu Osiedla

Artur Gumny (Przewodniczący Zarządu), Łukasz Jęsiek, Anna Marciniak (Zastępca Przewodniczącego Zarządu), Krzysztof Skrzypczak (Zastępca Przewodniczącego Zarządu), Wojciech Strzelecki

Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Osiedla

Błażej Wandtke

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla

Artur Gumny

Adresy:

Siedziba: os. Powstań Narodowych 46, 61-216 Poznań
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Rataje
Email: Osiedle_Rataje@um.poznan.pl

Dyżur

-

Powołanie Osiedla

Statut Osiedla

Przejdź do sekcji protokołów i uchwał

Protokoły i uchwały z sesji Rady

Protokoły i uchwały z sesji Rady

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla