OSIEDLE SOŁACZ

Kadencja Rady Osiedla

12.05.2024 - 12.05.2029

Skład Rady Osiedla

Ewa Małgorzata Drobczyńska, Weronika Gabriela Hoffmann, Marcin Zbigniew Kentzer-Nowakowski, Piotr Andrzej Kurzawski, Małgorzata Maria Łukaszewska, Karol Aleksander Łukaszewski, Dominik Eugeniusz Paukszta (Wiceprzewodniczący Rady), Aleksandra Maria Paukszta-Vanlitsenburgh, Jan Krzysztof Piechocki, Krzysztof Marek Piechocki (Przewodniczący Rady), Adam Stefan Raszeja, Mateusz Jan Rogala, Eliza Anna Rogala, Adrian Antoni Stan, Józef Jerzy Wosicki

Skład Zarządu Osiedla

Marcin Zbigniew Kentzer-Nowakowski, Małgorzata Maria Łukaszewska (Zastępca Przewodniczącego Zarządu), Józef Jerzy Wosicki (Przewodniczący Zarządu)

Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Osiedla

Krzysztof Piechocki

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla

Józef Wosicki

Adresy:

Siedziba: XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Michała Drzymały 4/6
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Sołacz
Email: Osiedle_Solacz@um.poznan.pl

Dyżur

-

Powołanie Osiedla

Statut Osiedla

Przejdź do sekcji protokołów i uchwał

Protokoły i uchwały z sesji Rady

Protokoły i uchwały z posiedzeń Zarządu

Protokoły i uchwały z sesji Rady

 Sesja nr II z dnia 17 lipca 2024 r.

 Sesja nr I z dnia 17 czerwca 2024 r.

Protokoły i uchwały z posiedzeń Zarządu

 Posiedzenie z dnia 14 maja 2024 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla