OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO

Kadencja Rady Osiedla

12.05.2024 - 12.05.2029

Skład Rady Osiedla

Joanna Anioł-Stachowiak, Izabela Bajer, Elżbieta Maria Bogacz, Ewa Małgorzata Chruścińska (Wiceprzewodnicząca Rady), Małgorzata Danilewicz, Małgorzata Karwowska-Zaradniak, Miłosz Tadeusz Kosicki, Marek Napierała, Bogdan Kazimierz Nowak (Przewodniczący Rady), Szymon Romuald Rakowski, Eugeniusz Michał Słoma, Marcin Szaroleta, Alina Karolina Wieczorek-Kistowska, Agata Monika Wujeska (Wiceprzewodnicząca Rady), Konrad Ryszard Zaczyński

Skład Zarządu Osiedla

Małgorzata Danilewicz, Małgorzata Karwowska-Zaradniak, Marek Napierała (Zastępca Przewodniczącej Zarządu), Szymon Romuald Rakowski (Zastępca Przewodniczącej Zarządu), Alina Karolina Wieczorek-Kistowska (Przewodnicząca Zarządu Osiedla)

Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Osiedla

Bogdan Nowak

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla

Alina Wieczorek-Kistowska

Adresy:

Siedziba: 1) Przedszkole Nr 15 "Calineczka", ul. Św. Antoniego 42, 2) Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "ENKLAWA", ul. Unii Lubelskiej 16 (pomieszczenie ul. Falista 5)
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Starołęka-Minikowo
Email: Osiedle_Staroleka@um.poznan.pl

Dyżur

-

Powołanie Osiedla

Statut Osiedla

Przejdź do sekcji protokołów i uchwał

Protokoły i uchwały z sesji Rady

Protokoły i uchwały z sesji Rady

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla