OSIEDLE ŚWIERCZEWO

Kadencja Rady Osiedla

12.05.2024 - 12.05.2029

Skład Rady Osiedla

Anna Bartoszewicz-Sarna, Kaja Magdalena Bursa, Marian Mikołaj Dyczkowski, Krzysztof Jacek Legawiec (Wiceprzewodniczący Rady), Marcin Maćkowiak, Przemysław Marciniak (Przewodniczący Rady), Anna Matusewicz-Potocka, Beata Barbara Nowak, Katarzyna Monika Pampuch (Wiceprzewodnicząca Rady), Dominika Marta Przybyszewska, Jan Henryk Sulanowski, Błażej Paweł Szymański, Artur Norbert Szymczak, Tomasz Wierzbicki, Joanna Dominika Zygmunt

Skład Zarządu Osiedla

Marcin Maćkowiak, Anna Matusewicz-Potocka (Przewodnicząca Zarządu), Błażej Szymański (Zastępca Przewodniczącej Zarządu), Artur Norbert Szymczak, Tomasz Wierzbicki

Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Osiedla

Przemysław Marciniak

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla

Anna Matusewicz-Potocka

Adresy:

Siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolno Nr 3, ul. Jesionowa 14
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Świerczewo
Email: Osiedle_Swierczewo@um.poznan.pl

Dyżur

-

Powołanie Osiedla

Statut Osiedla

Przejdź do sekcji protokołów i uchwał

Protokoły i uchwały z sesji Rady

Protokoły i uchwały z posiedzeń Zarządu

Protokoły i uchwały z sesji Rady

 Sesja nr I z dnia 17 czerwca 2024 r. (dokończona: 20 czerwca 2024 r.)

Protokoły i uchwały z posiedzeń Zarządu

 Posiedzenie z dnia 25 maja 2024 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla