OSIEDLE UMULTOWO

Kadencja Rady Osiedla

12.05.2024 - 12.05.2029

Skład Rady Osiedla

Piotr Błaszczak, Marta Elżbieta Chwalińska-Szewczyk, Stanisława Kazimiera Ciszewska, Benedykt Jan Darłowski, Stanisława Halina Ferenc, Tymoteusz Jan Jacyna-Onyszkiewicz, Joanna Maria Koczorowska-Pawlak, Monika Lewandowicz, Patryk Piotr Marciniak, Hubert Ryszard Norek, Piotr Nowak, Anna Maria Sierpińska, Michał Sierpiński, Rafał Jakub Sobczak, Maciej Krzysztof Stachowiak

Skład Zarządu Osiedla

-

Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Osiedla

Benedykt Darłowski

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla

-

Adresy:

Siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Umultowska 114
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Umultowo
Email: Osiedle_Umultowo@um.poznan.pl

Dyżur

-

Powołanie Osiedla

Statut Osiedla

Przejdź do sekcji protokołów i uchwał

Protokoły i uchwały z sesji Rady

Protokoły i uchwały z sesji Rady

 Sesja nr I z dnia 18 czerwca 2024 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla