Kadencja Rady Osiedla

12.05.2024 - 12.05.2029

Skład Rady Osiedla

Robert Piotr Biernaczyk, Agata Chęcińska, Andrzej Gajewski (Przewodniczący Rady), Mirosław Góra, Agnieszka Maria Jankowska, Anna Korzan, Magdalena Romana Mikulska (Wiceprzewodnicząca Rady), Monika Niegowska (Wiceprzewodnicząca Rady), Agnieszka Paździor, Anna Maria Płotast, Marcin Andrzej Ptasiński, Paweł Sławomir Szymański, Jakub Włodarczyk, Anna Maria Wyrwa, Bartosz Wyrwa,

Skład Zarządu Osiedla

Agata Chęcińska (Zastępca Przewodniczącej Zarządu), Agnieszka Jankowska (Zastępca Przewodniczącej Zarządu), Anna Korzan (Przewodnicząca Zarządu), Agnieszka Paździor, Jakub Włodarczyk

Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Osiedla

Andrzej Gajewski

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla

Anna Korzan

Adresy:

Siedziba: Zespół Szkół Nr 2, ul. Hangarowa 14
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Wola
Email: Osiedle_Wola@um.poznan.pl

Dyżur

-

Powołanie Osiedla

Statut Osiedla

Przejdź do sekcji protokołów i uchwał

Protokoły i uchwały z sesji Rady

Protokoły i uchwały z sesji Rady

 Sesja nr II z dnia 4 lipca 2024 r.

 Sesja nr I z dnia 18 czerwca 2024 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla