OSIEDLE ŻEGRZE

Kadencja Rady Osiedla

12.05.2024 - 12.05.2029

Skład Rady Osiedla

-

Skład Zarządu Osiedla

Z uwagi na zbyt małą liczbę zarejestrowanych kandydatów w okręgach wyborczych nr I i II, nie przeprowadzono wyborów do Rady Osiedla Żegrze. Obowiązki do czasu wyboru nowego Zarządu wykonuje Zarząd wybrany w kadencji 2019-2024, w składzie:

Katarzyna Cieślewicz-Galas (Przewodniczący Zarządu), Maria Chomicz, Mateusz Trafny, Piotr Zbyszewski (Zastępca Przewodniczącej)

Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Osiedla

-

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla

Katarzyna Cieślewicz-Galas

Adresy:

Siedziba: -
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Żegrze
Email: Osiedle_Zegrze@um.poznan.pl

Dyżur

-

Powołanie Osiedla

Statut Osiedla

Przejdź do sekcji protokołów i uchwał

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla