Wydział Urbanistyki i Architektury - Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - w toku

Opis

kategoria

Podania o lokalizację inwestycji celu publicznego (od 01.01.2011 r.)

dodatkowy opis

Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego

osiedla

Winiary

nr decyzji

w toku

data

26-03-2019

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4kV z przyłączem w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV garażu

Działki
oznaczenie działkiadres działki
20/30/36/13 ul.Sokoła nr brak, obr.Golęcin ark.30 dz.36/13,36/67
20/30/36/67 ul.Sokoła nr brak, obr.Golęcin ark.30 dz.36/13,36/67
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek