Wydział Urbanistyki i Architektury - Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - w toku

Opis

kategoria

Podania o lokalizację inwestycji celu publicznego (od 01.01.2011 r.)

dodatkowy opis

Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego

osiedla

Jeżyce

nr decyzji

w toku

data

22-05-2019

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej 15kV

Działki
oznaczenie działkiadres działki
21/12/36 ul.Jana Kochanowskiego nr brak, obr.Jeżyce ark.12 dz.36,37/2,83/2,82/7,172
21/12/172 ul.Jana Kochanowskiego nr brak, obr.Jeżyce ark.12 dz.36,37/2,83/2,82/7,172
21/12/37/2 ul.Jana Kochanowskiego nr brak, obr.Jeżyce ark.12 dz.36,37/2,83/2,82/7,172
21/12/82/7 ul.Jana Kochanowskiego nr brak, obr.Jeżyce ark.12 dz.36,37/2,83/2,82/7,172
21/12/83/2 ul.Jana Kochanowskiego nr brak, obr.Jeżyce ark.12 dz.36,37/2,83/2,82/7,172
21/12/36 ul.Zygmunta Krasińskiego nr brak, obr.Jeżyce ark.12 dz.36,37/2,83/2,82/7,172
21/12/172 ul.Zygmunta Krasińskiego nr brak, obr.Jeżyce ark.12 dz.36,37/2,83/2,82/7,172
21/12/37/2 ul.Zygmunta Krasińskiego nr brak, obr.Jeżyce ark.12 dz.36,37/2,83/2,82/7,172
21/12/82/7 ul.Zygmunta Krasińskiego nr brak, obr.Jeżyce ark.12 dz.36,37/2,83/2,82/7,172
21/12/83/2 ul.Zygmunta Krasińskiego nr brak, obr.Jeżyce ark.12 dz.36,37/2,83/2,82/7,172
21/12/36 ul.Jana Henryka Dąbrowskiego nr brak, obr.Jeżyce ark.12 dz.36,37/2,83/2,82/7,172
21/12/172 ul.Jana Henryka Dąbrowskiego nr brak, obr.Jeżyce ark.12 dz.36,37/2,83/2,82/7,172
21/12/37/2 ul.Jana Henryka Dąbrowskiego nr brak, obr.Jeżyce ark.12 dz.36,37/2,83/2,82/7,172
21/12/82/7 ul.Jana Henryka Dąbrowskiego nr brak, obr.Jeżyce ark.12 dz.36,37/2,83/2,82/7,172
21/12/83/2 ul.Jana Henryka Dąbrowskiego nr brak, obr.Jeżyce ark.12 dz.36,37/2,83/2,82/7,172
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek