Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 87/2019

Opis

kategoria

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (od 11.07.2003 r.)

dodatkowy opis

pozytywna

osiedla

Św. Łazarz

nr decyzji

87/2019

data

24-04-2019

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV, nn-0,4kV, małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nn

Działki
oznaczenie działkiadres działki
39/10/41 ul.Kolejowa nr brak, obr.Łazarz ark.10 dz.43,39/15,39/9,41,42
39/10/42 ul.Kolejowa nr brak, obr.Łazarz ark.10 dz.43,39/15,39/9,41,42
39/10/43 ul.Kolejowa nr brak, obr.Łazarz ark.10 dz.43,39/15,39/9,41,42
39/10/39/9 ul.Kolejowa nr brak, obr.Łazarz ark.10 dz.43,39/15,39/9,41,42
39/10/39/15 ul.Kolejowa nr brak, obr.Łazarz ark.10 dz.43,39/15,39/9,41,42
39/10/41 ul.Gąsiorowskich nr brak, obr.Łazarz ark.10 dz.43,39/15,39/9,41,42
39/10/42 ul.Gąsiorowskich nr brak, obr.Łazarz ark.10 dz.43,39/15,39/9,41,42
39/10/43 ul.Gąsiorowskich nr brak, obr.Łazarz ark.10 dz.43,39/15,39/9,41,42
39/10/39/9 ul.Gąsiorowskich nr brak, obr.Łazarz ark.10 dz.43,39/15,39/9,41,42
39/10/39/15 ul.Gąsiorowskich nr brak, obr.Łazarz ark.10 dz.43,39/15,39/9,41,42
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek