Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 99/2019

Opis

kategoria

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (od 11.07.2003 r.)

dodatkowy opis

pozytywna

osiedla

Grunwald Południe

nr decyzji

99/2019

data

13-05-2019

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4kV

Działki
oznaczenie działkiadres działki
35/02/46 ul.Promienista nr 138, obr.Górczyn ark.02 dz.46,67/3,67/4,130/4,130/7,130/9,134/6,224/5
35/02/67/3 ul.Promienista nr 138, obr.Górczyn ark.02 dz.46,67/3,67/4,130/4,130/7,130/9,134/6,224/5
35/02/67/4 ul.Promienista nr 138, obr.Górczyn ark.02 dz.46,67/3,67/4,130/4,130/7,130/9,134/6,224/5
35/02/130/4 ul.Promienista nr 138, obr.Górczyn ark.02 dz.46,67/3,67/4,130/4,130/7,130/9,134/6,224/5
35/02/130/7 ul.Promienista nr 138, obr.Górczyn ark.02 dz.46,67/3,67/4,130/4,130/7,130/9,134/6,224/5
35/02/130/9 ul.Promienista nr 138, obr.Górczyn ark.02 dz.46,67/3,67/4,130/4,130/7,130/9,134/6,224/5
35/02/134/6 ul.Promienista nr 138, obr.Górczyn ark.02 dz.46,67/3,67/4,130/4,130/7,130/9,134/6,224/5
35/02/224/5 ul.Promienista nr 138, obr.Górczyn ark.02 dz.46,67/3,67/4,130/4,130/7,130/9,134/6,224/5
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek