Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 139/2019

Opis

kategoria

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (od 11.07.2003 r.)

dodatkowy opis

pozytywna

osiedla

Podolany, Sołacz, Winiary

nr decyzji

139/2019

data

08-07-2019

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla linii kablowej SN 15 kV

Działki
oznaczenie działkiadres działki
20/09/1/6 ul.Lutycka nr brak, obr.Golęcin ark.09 dz.1/6,4/5,4/7,4/8
20/09/4/5 ul.Lutycka nr brak, obr.Golęcin ark.09 dz.1/6,4/5,4/7,4/8
20/09/4/7 ul.Lutycka nr brak, obr.Golęcin ark.09 dz.1/6,4/5,4/7,4/8
20/09/4/8 ul.Lutycka nr brak, obr.Golęcin ark.09 dz.1/6,4/5,4/7,4/8
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek