Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 87/2004

Opis

kategoria

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (od 11.07.2003 r.)

dodatkowy opis

pozytywna

osiedla

Grunwald Południe

nr decyzji

87/2004

data

19-05-2004

przedmiot wniosku/decyzji

Wn.o wyd.dec.o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Działki
oznaczenie działkiadres działki
35/01/22 ul.Słoneczna nr brak, obr.Górczyn ark.01 dz.21/4,22,23,24/2,61/2,61/4,61/5,61/6
35/01/23 ul.Słoneczna nr brak, obr.Górczyn ark.01 dz.21/4,22,23,24/2,61/2,61/4,61/5,61/6
35/01/21/4 ul.Słoneczna nr brak, obr.Górczyn ark.01 dz.21/4,22,23,24/2,61/2,61/4,61/5,61/6
35/01/24/2 ul.Słoneczna nr brak, obr.Górczyn ark.01 dz.21/4,22,23,24/2,61/2,61/4,61/5,61/6
35/01/61/2 ul.Słoneczna nr brak, obr.Górczyn ark.01 dz.21/4,22,23,24/2,61/2,61/4,61/5,61/6
35/01/61/4 ul.Słoneczna nr brak, obr.Górczyn ark.01 dz.21/4,22,23,24/2,61/2,61/4,61/5,61/6
35/01/61/5 ul.Słoneczna nr brak, obr.Górczyn ark.01 dz.21/4,22,23,24/2,61/2,61/4,61/5,61/6
35/01/61/6 ul.Słoneczna nr brak, obr.Górczyn ark.01 dz.21/4,22,23,24/2,61/2,61/4,61/5,61/6
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek