Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 89/2004

Opis

kategoria

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (od 11.07.2003 r.)

dodatkowy opis

pozytywna

osiedla

Jeżyce

nr decyzji

89/2004

data

20-05-2004

przedmiot wniosku/decyzji

lokalizacja inwestycji celu publicznego-linia kablowa

Działki
oznaczenie działkiadres działki
21/15/105 ul.Polna nr 19, obr.Jeżyce ark.15 dz.81/16,81/18,81/31,105
21/15/81/16 ul.Polna nr 19, obr.Jeżyce ark.15 dz.81/16,81/18,81/31,105
21/15/81/18 ul.Polna nr 19, obr.Jeżyce ark.15 dz.81/16,81/18,81/31,105
21/15/81/31 ul.Polna nr 19, obr.Jeżyce ark.15 dz.81/16,81/18,81/31,105
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek