Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 188/2020

Opis

kategoria

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (od 11.07.2003 r.)

dodatkowy opis

pozytywna

osiedla

Morasko-Radojewo

nr decyzji

188/2020

data

08-10-2020

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej SN 15kV kablowej

Działki
oznaczenie działkiadres działki
54/21/227/124 ul.Morasko nr brak, obr.Morasko ark.21 dz.227/124
54/15/167/80 ul.Morasko nr brak, obr.Morasko ark.15 dz.167/81,167/82,167/83,167/84,167/85,167/80
54/15/167/81 ul.Morasko nr brak, obr.Morasko ark.15 dz.167/81,167/82,167/83,167/84,167/85,167/80
54/15/167/82 ul.Morasko nr brak, obr.Morasko ark.15 dz.167/81,167/82,167/83,167/84,167/85,167/80
54/15/167/83 ul.Morasko nr brak, obr.Morasko ark.15 dz.167/81,167/82,167/83,167/84,167/85,167/80
54/15/167/84 ul.Morasko nr brak, obr.Morasko ark.15 dz.167/81,167/82,167/83,167/84,167/85,167/80
54/15/167/85 ul.Morasko nr brak, obr.Morasko ark.15 dz.167/81,167/82,167/83,167/84,167/85,167/80
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek