Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 2028/2020

Opis

kategoria

Decyzje o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzje na realizację inwestycji drogowej (od 01.01.2009 r.)

dodatkowy opis

teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej

osiedla

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

nr decyzji

2028/2020

data

07-10-2020

przedmiot wniosku/decyzji

pozwolenie na budowę - rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym

Działki
oznaczenie działkiadres działki
08/04/2/22 ul.Żelazna nr 12/3, obr.Kobylepole ark.04 dz.2/22
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek