Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 2046/2020

Opis

kategoria

Decyzje o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzje na realizację inwestycji drogowej (od 01.01.2009 r.)

dodatkowy opis

teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej

osiedla

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

nr decyzji

2046/2020

data

08-10-2020

przedmiot wniosku/decyzji

Pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowsej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Działki
oznaczenie działkiadres działki
02/21/90 ul.Haliny nr 16, obr.Głowieniec ark.21 dz.90
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek