Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - 2040/2020

Opis

kategoria

Decyzje o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzje na realizację inwestycji drogowej (od 01.01.2009 r.)

dodatkowy opis

teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej

osiedla

Podolany

nr decyzji

2040/2020

data

08-10-2020

przedmiot wniosku/decyzji

pozwolenie na budowę - przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego - wydzielenie 2 lokalu mieszkalnego oraz przebudowa wewnętrznej instalacji gazu

Działki
oznaczenie działkiadres działki
25/05/12 ul.Rewalska nr 3, obr.Strzeszyn ark.05 dz.12
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek