Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
 
 
 
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 953/2022 21-09-2022 Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z podziemną halą garażową
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 468/2022 20-09-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy instalacji kanalizacji deszczowej i odprowadzanie wód do cieku naturalnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 942/2022 20-09-2022 Pozwolenie na rozbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej oraz tymczasowego zbiornika bezodpływowego
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 14-09-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania budynku mikeszkalnego jednorodzinnego na budynek usługowy - przedszkola
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 456/2022 08-09-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy trzech domów jednorodzinnych z dwoma lokalami mieszkalnymi
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 920/2022 08-09-2022 Pozwolenie na wewnętrzną instalację gazową w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
- spr_UA-VI.6743.1784.2022 05-09-2022 Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu koniec 31-08-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budynku mieszkalnego wolnostojącego jednorodzinnego z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części koniec 31-08-2022 Zgłoszenie rozbiórki
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 856/2022 19-08-2022 Pozwolenie na budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 837/2022 12-08-2022 Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 840/2022 12-08-2022 Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 09-08-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budynku jednorodzinnego, wolnostojacego, dwulokalowego
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 09-08-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku jednorodzinnego, wolnostojącego, dwulokalowego
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 95/2022 08-08-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy 6 wielorodzinnych budynków mieszkalnych z dopuszczeniem hal garażowych w kondygnacji -1 oraz dopuszczeniem lokalizacji garaży w parterze budynków
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 04-08-2022 Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnotojącego
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 03-08-2022 Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego w zabudowie bliźniaczej (kategoria I)
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 409/2022 02-08-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 794/2022 27-07-2022 Pozwolenie na rozbudowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej
- 379/2022 25-07-2022 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla dwóch budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 13-07-2022 Pozwolenie na rozbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej oraz tymczasowego zbiornika bezodpływowego
- spr_UA-VI.6743.1319.2022 06-07-2022 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla dwóch budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 04-07-2022 Pozwolenie na wewnętrzną instalację gazową w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 04-07-2022 Pozwolenie na budowę ścieżki zapewnaijącej ciągłość publicznego dostępu pieszorowerowego z projektowanej kładki przez rzekę Wartę do instniejącego najbliższego duktu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 672/2022 27-06-2022 Pozwolenie na budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinych w zabudowie wolnostojącej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 631/2022 15-06-2022 Pozwolenie na rozbiórkę budynku magazynowego, budynku parterowego, nieodpiwniczonego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 605/2022 09-06-2022 Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 08-06-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy instalacji kanalizacji deszczowej i odprowadzanie wód do cieku naturalnego
- spr_UA-VIII.6743.1102.2022 07-06-2022 Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 580/2022 03-06-2022 Zmiana pozwolenia na budowę nr 595/2021 dot. przebudowy i rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 283/2022 30-05-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku jednorodzinnego wolnostojącego dwulokalowego
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 27-05-2022 Pozwolenie na rozbudowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 539/2022 25-05-2022 Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 70/2022 20-05-2022 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przyłącza sieci elektroenergatycznej zespołu domów jednorodzinnych dwulokalowych z budową linii kablowej nn 0,4 kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 71/2022 20-05-2022 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przyłącza sieci elektroenergatycznej zespołu budynków wielorodzinnych z budową linii kablowej nn 0,4 kV
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 20-05-2022 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla punktu regulacyjno-pomiarowego na magistralach wodociągowych PSW wraz z wymianą zasuw na przepustnice
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 262/2022 19-05-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym oraz parkingiem naziemny i infrastrukturą techniczną
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 520/2022 19-05-2022 Pozwolenie na budowę zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 493/2022 12-05-2022 Pozwolenie na budowę 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 12-05-2022 Pozwolenie na rozbiórkę budynku magazynowego, budynku parterowego, nieodpiwniczonego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - zdrowie 490/2022 11-05-2022 Pozwolenie na budowę budynku przychodni stomatologicznej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 491/2022 11-05-2022 Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 483/2022 10-05-2022 Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego wraz z infrastrukturą
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 245/2022 09-05-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla czterech domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 461/2022 06-05-2022 Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej oraz budynku garażowego
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 06-05-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy 6 wielorodzinnych budynków mieszkalnych z dopuszczeniem hal garażowych w kondygnacji -1 oraz dopuszczeniem lokalizacji garaży w parterze budynków
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 234/2022 02-05-2022 ustalenie warunków zabudowy dla przebudowy oraz rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek usługowy - przedszkole
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 441/2022 29-04-2022 Pozwolenie na przebudowę domu jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 225/2022 28-04-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania budynku usługowo-handlowego na budynek mieszkalny
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 28-04-2022 Zmiana pozwolenia na budowę nr 595/2021 dot. przebudowy i rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 414/2022 25-04-2022 Pozwolenie na budowę budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym i własnym ujęciem wody-studnia
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 54/2022 22-04-2022 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 22-04-2022 Pozwolenie na budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinych w zabudowie wolnostojącej
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 15-04-2022 Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem
- spr_UA-VI.6743.748.2022 13-04-2022 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 350/2022 11-04-2022 Pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego i termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 339/2022 08-04-2022 Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 171/2022 07-04-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem w bryle
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 142/2022 25-03-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 261/2022 23-03-2022 Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Strona 1 2 54