Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
 
 
 
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
- spr_UA-VI.6743.2373.2022 02-12-2022 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 1203/2022 29-11-2022 Pozwolenie na rozbiórkę wieży stalowej wraz kontenerem
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1189/2022 24-11-2022 Pozwolenie na rozbiórkę budynku gospodarczego jednokondygnacyjnego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 145/2022 24-11-2022 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, gazowej PE180
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1178/2022 22-11-2022 Pozwolenie na budoe dla inwestycji polegającej na budowie sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi
- spr_UA-VI.6743.2302.2022 21-11-2022 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1156/2022 16-11-2022 Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnotojącego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 565/2022 16-11-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy trzech domów jednorodzinnych z dwoma lokalami mieszkalnymi
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 558/2022 15-11-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dwulokalowych w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 560/2022 15-11-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowych w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
- 600/2022 15-11-2022 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przedszkola
- 595/2022 14-11-2022 Zgłoszenie zamiaru powiększenia wnętrza salonu poprzez włączenie loggi i zamknięcie ścianą szklaną
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1138/2022 09-11-2022 Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1096/2022 27-10-2022 Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zieleni 1061/2022 19-10-2022 Pozwolenie na budowę ścieżki zapewnaijącej ciągłość publicznego dostępu pieszorowerowego z projektowanej kładki przez rzekę Wartę do instniejącego najbliższego duktu
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 14-10-2022 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociagowej DN 125 wraz z przyłączem DN32
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1030/2022 13-10-2022 Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego w zabudowie bliźniaczej (kategoria I)
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 116/2022 11-10-2022 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 11-10-2022 Pozwolenie na rozbiórkę wieży stalowej wraz kontenerem, zagospodarowaniem oraz zasilaniem o numerze BT33822_POZ_UMULTOWO
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 498/2022 07-10-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budynku jednorodzinnego, wolnostojacego, dwulokalowego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 499/2022 07-10-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku jednorodzinnego, wolnostojącego, dwulokalowego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 500/2022 07-10-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku jednorodzinnego, wolnostojącego, dwulokalowego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 493/2022 06-10-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku handlowo-usługowego z parkingiem, zjazdem z drogi, pylonem rekl., infrastrukturą tech.
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 06-10-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania z budynku mieszkalnego jednorodzinnego jednolokalowego na budynek usługowy przeznaczony na placówkę szkolną
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 485/2022 30-09-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dwulokalowych w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
- spr_UA-VI.6743.1979.2022 30-09-2022 Zgłoszenie zamiaru powiększenia wnętrza salonu poprzez włączenie loggi i zamknięcie ścianą szklaną
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 113/2022 27-09-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dwulokalowych w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 480/2022 27-09-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dwulokalowych w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 26-09-2022 Pozwolenie na rozbiórkębudynku gospodarczego jednokondygnacyjnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 953/2022 21-09-2022 Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z podziemną halą garażową
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 21-09-2022 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, gazowej PE180
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 468/2022 20-09-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy instalacji kanalizacji deszczowej i odprowadzanie wód do cieku naturalnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 942/2022 20-09-2022 Pozwolenie na rozbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej oraz tymczasowego zbiornika bezodpływowego
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 14-09-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania budynku mikeszkalnego jednorodzinnego na budynek usługowy - przedszkola
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 456/2022 08-09-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy trzech domów jednorodzinnych z dwoma lokalami mieszkalnymi
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 920/2022 08-09-2022 Pozwolenie na wewnętrzną instalację gazową w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
- spr_UA-VI.6743.1784.2022 05-09-2022 Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu koniec 31-08-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budynku mieszkalnego wolnostojącego jednorodzinnego z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części koniec 31-08-2022 Zgłoszenie rozbiórki
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 856/2022 19-08-2022 Pozwolenie na budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 837/2022 12-08-2022 Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 840/2022 12-08-2022 Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 09-08-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budynku jednorodzinnego, wolnostojacego, dwulokalowego
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 09-08-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku jednorodzinnego, wolnostojącego, dwulokalowego
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 95/2022 08-08-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy 6 wielorodzinnych budynków mieszkalnych z dopuszczeniem hal garażowych w kondygnacji -1 oraz dopuszczeniem lokalizacji garaży w parterze budynków
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 04-08-2022 Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnotojącego
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 03-08-2022 Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego w zabudowie bliźniaczej (kategoria I)
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 409/2022 02-08-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 794/2022 27-07-2022 Pozwolenie na rozbudowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej
- 379/2022 25-07-2022 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla dwóch budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 13-07-2022 Pozwolenie na rozbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej oraz tymczasowego zbiornika bezodpływowego
- spr_UA-VI.6743.1319.2022 06-07-2022 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla dwóch budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 04-07-2022 Pozwolenie na wewnętrzną instalację gazową w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 04-07-2022 Pozwolenie na budowę ścieżki zapewnaijącej ciągłość publicznego dostępu pieszorowerowego z projektowanej kładki przez rzekę Wartę do instniejącego najbliższego duktu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 672/2022 27-06-2022 Pozwolenie na budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinych w zabudowie wolnostojącej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 631/2022 15-06-2022 Pozwolenie na rozbiórkę budynku magazynowego, budynku parterowego, nieodpiwniczonego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 605/2022 09-06-2022 Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 08-06-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy instalacji kanalizacji deszczowej i odprowadzanie wód do cieku naturalnego
- spr_UA-VIII.6743.1102.2022 07-06-2022 Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 580/2022 03-06-2022 Zmiana pozwolenia na budowę nr 595/2021 dot. przebudowy i rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Strona 1 2 55