Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Warunki zabudowy od 11.07.2003r.

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 30/2020 14-02-2020 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 31/2020 14-02-2020 warunki zabudowy - legalizacja budynku gospopdarczego przebudowanego na cele mieszkalne
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 83/2020 14-02-2020 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalno-usługowego wolnostojącego wraz z parkingiem podziemnym
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 84/2020 14-02-2020 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 85/2020 14-02-2020 ustalenie warunków zabudowy dla budowy słupa ogłoszeniowo-reklamowego nr 56
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 86/2020 14-02-2020 ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń w piwnicy na lokal handlowo-usługowy
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 87/2020 14-02-2020 ustalenie warunków zabudowy dla budowy słupa ogłoszeniowo-reklamowego nr 41
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 29/2020 13-02-2020 ustalenie warunków zabudowy dla zmiany (aktualizacji) sposobu użytkowania obiektu niemieszkalnego na funkcję mieszkalno-gospodarczo-usługową
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 77/2020 13-02-2020 ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania z budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową oraz garażową
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 78/2020 13-02-2020 ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy z przebudową c (poddasze) istn. kamienicy wraz z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego (oficyna) z garażem podziemnym i garażami samochodowymi w kondygnacji parteru nowo budowanego budynku (oficyna)
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 79/2020 13-02-2020 Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie brogi wewnętrznej.
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 80/2020 13-02-2020 Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem dwustanowiskowym w bryłę budynku wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki: wodno - kanalizacyjna, elektryczna i gazowa
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 81/2020 13-02-2020 Ustalenie warunków zabudowy dla nadbudowy z przebudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 82/2020 13-02-2020 warunki zabudowy dla zespołu b. wielorodzinnych z możliwością realizacji usług i garażami podziemnymi
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 70/2020 12-02-2020 Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 71/2020 12-02-2020 ustalenie warunków zabudowy dla budowy słupa ogłoszeniowo-reklamowego nr 11
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 72/2020 12-02-2020 ustalenie warunków zabudowy dla budowy słupa ogłoszeniowo-reklamowego nr 35
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 73/2020 12-02-2020 ustalenie warunków zabudowy dla budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 74/2020 12-02-2020 ustalenie warunków zabudowy dla budowy domu jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 75/2020 12-02-2020 ustalenie warunków zabudowy dla przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 76/2020 12-02-2020 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 28/2020 11-02-2020 ustalenie warunków zabudowy dla budowy dziesięciu budynków mieszkalnych w zabudowie wolnostojącej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 69/2020 11-02-2020 ustalenie warunków zabudowy dla budowy słupa ogłoszeniowo-reklamowego nr 36
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 27/2020 10-02-2020 Wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku biurowo - magazynowego wolno stojącego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 68/2020 10-02-2020 ustalenie warunków zabudowy dla budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 66/2020 07-02-2020 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy wewnętrznej linii zasilającej 15kvdo stacji transformatorowej, budowie kontenerowej stacji transformatorowej, budowa wewnętrznej linii zasilającej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 67/2020 07-02-2020 Ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy i przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz ze zmianą sposobu uzytkowania poddasza nieużytkowego na funkcję mieszkalną oraz części przyziemia na powierzchnię usługową
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 26/2020 06-02-2020 ustalenie warunków zabudowy dla budowy 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 65/2020 05-02-2020 ustalenie warunków zabudowy dla budowy 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 24/2020 04-02-2020 Ustalenie warunków zabudowy na nadbudowę oraz możliwość rozbudowy , przebudowy budynku biurowego
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 25/2020 04-02-2020 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz bezodpływowego zbiornika na szambo
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 62/2020 04-02-2020 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 63/2020 04-02-2020 ustalenie warunków zabudowy dla budowy domu mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 64/2020 04-02-2020 Ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy istniejącego budynku jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 23/2020 03-02-2020 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na części działki nr 430/1
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 59/2020 31-01-2020 Ustalenie warunków zabudowy budowy domu jednorodzinnego z częścią usługowo-handlową
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 60/2020 31-01-2020 ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie parkingu dla samochodów osobowych
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 61/2020 31-01-2020 Wniosek o ustalenie warunków zabudowy budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 31-01-2020 Ustalenie warunków zabudowy dla lokalnej zmiany okształtowania terenu w zakresie zasypania istniejącego zagłębienia terenu
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 31-01-2020 przeniesienie decyzji nr 173/2008 znak UA-II-U03.73313-2227/2007 o warunkach zabudowy dla budowy dwóch budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej , zm.dec. z dnia 15.07.2008r.
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 31-01-2020 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy 8 budynków jednorodzinnych
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 31-01-2020 ustalenie warunków zabudowy dla przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zmiana sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 31-01-2020 ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy budynku mieszkalnego oraz adaptacja budynku gospodarczego na budynek mieszkalny
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 21/2020 30-01-2020 ustalenie warunków zabudowy dla budowy 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z dwoma lokalami mieszkalnymi
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 22/2020 30-01-2020 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 56/2020 30-01-2020 warunki zabudowy dla budowy 1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 57/2020 30-01-2020 warunki zabudowy dla b. wielorodzinnego z usługami
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 58/2020 30-01-2020 ustalenie warunków zabudowy dla budowy domu jednorodzinnego
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 30-01-2020 Ustalenie warunków zabudowyb dla budowy 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 30-01-2020 ustalenie warunków zabudowy dla przebudowy budynku biurowego wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania z biurowej na usługową oraz rozbudowy o część mieszkalną wielorodzinną z garażem, częścią techniczną i zagospodarowaniem terenu
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 30-01-2020 ustalenie warunków zabudowy dla przebudowy budynku biurowego wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania z biurowej na usługową oraz rozbudowy o część usługową - budynek zamieszkania zbiorowego z garażem, częścią techniczną i zagospodarowaniem terenu
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 30-01-2020 Ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania z lokalu użytklowego na lokal mieszkalny oraz zmiana sposobu użytkowania z lokalu użytkowego
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 20/2020 29-01-2020 warunki zabudowy dla dwóch domów jednorodzinnych wraz z zabudową garażu pięciostanowiskowego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 54/2020 29-01-2020 warunki zabudowy dla budowy zespołu 19 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (z dopuszczeniem budowy kondygnacji podziemnej w każdym z budynków) oraz budynku usługowo-mieszkalnego z garażem podziemnym sprawę prowadzono pod nr. UA.II.U01/73313-1031/07
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 55/2020 29-01-2020 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z podziemną halą garażową, drogą wewnętrzną i miejscami postojowymi
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 29-01-2020 ustalenie warunków zabudowy dla budowy 2 budynków jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie wolnostojącej
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 29-01-2020 ustalenie warunków zabudowy dla przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku mieszkalnego na budynek wielorodzinny o maksymalnie 7 lokalach mieszkalnych
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 29-01-2020 ustalenie warunków zabudowy dla budowy zespołu pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z możliwością realizacji funkcji usługowej w tym handlu w parterze, garaży w kubaturze budynku oraz wielokondygnacyjnych garaży podziemnych a także przebudowy i rozbudowy budynku gospodarczego stajni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji usługowej w tym handlu oraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na części działki
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 29-01-2020 ustalenie warunków zabudowy dla budowy zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z możliwością realizacji funkcji usługowej w tym handlu w parterze, garaży w kubaturze budynku oraz wielokondygnacyjnych garaży podziemnych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 50/2020 28-01-2020 ustalenie warunków zabudowy dla budowy lokalu handlowego na okres tymczasowy
Strona 1 2 567