Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Warunki zabudowy od 11.07.2003r.

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
 
 
 
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 311/2024 12-07-2024 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy bud. jednorodzinnego dwulokalowego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 312/2024 12-07-2024 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy bud. jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 313/2024 12-07-2024 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 314/2024 12-07-2024 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 315/2024 12-07-2024 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczna , zagospodarowaniem terenu
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 316/2024 12-07-2024 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz zn usługami w parterze
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 317/2024 12-07-2024 Ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy z przebudową budynku handlowo-usługowego wraz z budową wiaty na wózki sklepowe oraz wiaty technicznej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 318/2024 12-07-2024 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 309/2024 11-07-2024 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy urządzenia reklamowego (nr 94021)
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 310/2024 11-07-2024 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy 3 budyków mieszkalnych wolnostojących dwulokalowych wraz z instalacjami i szczelnym zbiornikiem na ścieki
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 308/2024 10-07-2024 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy garażu blaszanego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 306/2024 09-07-2024 Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji - budowa urządzenia reklamowego (nr 94023)
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 307/2024 09-07-2024 Ustalenie warunków zabudowy dla przebudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 300/2024 08-07-2024 Ustalenie warunków zabudowy dla dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 301/2024 08-07-2024 Ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy budynku jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 302/2024 08-07-2024 Ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy budynku jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 303/2024 08-07-2024 Ustalenie warunków zabudowy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze oraz podziemną halą garażową wraz z niezbędną infrastrukturą i zmianą ukształtowania terenu
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 304/2024 08-07-2024 Ustralenie warunków zabudowy dla budowy budynku biurowego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 305/2024 08-07-2024 Ustalenie warunków zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 296/2024 05-07-2024 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 297/2024 05-07-2024 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy dla zmiany lokalu usługowego na mieszkalny
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 298/2024 05-07-2024 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 299/2024 05-07-2024 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 295/2024 04-07-2024 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 289/2024 03-07-2024 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy jednego mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 290/2024 03-07-2024 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 291/2024 03-07-2024 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 292/2024 03-07-2024 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 293/2024 03-07-2024 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 294/2024 03-07-2024 Ustalenie warunków zabudowy dla budowa wolnostojącego garażu
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 285/2024 02-07-2024 Ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowy budynku garażowego i budowy budynku gospodarczego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 286/2024 02-07-2024 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy budowy Centrum Integracji Międzykulturowej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 287/2024 02-07-2024 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego, jednorodzinnego bliźniaczego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 288/2024 02-07-2024 Ustalenie wareunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 50/2024 02-07-2024 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 51/2024 02-07-2024 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 281/2024 28-06-2024 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 282/2024 28-06-2024 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 283/2024 28-06-2024 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 284/2024 28-06-2024 Ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dwoma lokalami mieszkalnymi w zabudowie bliźniaczej
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 28-06-2024 Ustalenie warunków zabudowy - zmiana sposobu użytkowania garażu (parking podziemny na magazyn)
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 28-06-2024 Ustalenie warunkówe zabudowy dla budowy 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnosto2jących
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 28-06-2024 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego wolnostojącego jednorodzinnego
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 28-06-2024 Ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmiana sposobu użytkowania oraz budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 28-06-2024 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy dwóch hal usługowych oraz przebudowy budynku magazynowego wraz ze zmianą sposobu uzytkowania na budynek usługowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Podanie o warunki zabudowy - Pozwolenie na rozbiórkę obiektów budowlanych w toku 28-06-2024 Pozwolenie na rozbiórkę budynku mieszkalnego wielorodzinnego dwukondygnacyjnego z poddaszem i piwnicą, rozbiórka czterech budynków
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 280/2024 27-06-2024 Ustalenie warunków zabudowy budowa budynku jednorodzinnego z garażem
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 27-06-2024 Ustalenie warunków zabudowy dla budynku hali magazynowej z częścią biurowo-socjalną
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 27-06-2024 Ustalenie warunków zabudowy - hala namiotowa magazynowa
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 27-06-2024 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy otwartego zbiornika rozsączającego na deszczówkę
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 276/2024 26-06-2024 Ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 277/2024 26-06-2024 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy 42 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z drogami wewnętrznymi
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 278/2024 26-06-2024 Ustalenie warunków zabudowy dla adaptacji części poddasza na cele mieszkaniowe
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 279/2024 26-06-2024 Budowa schodów zewnętrznych oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy na lokal usługowy (gastronomiczny)
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 48/2024 26-06-2024 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy dwóch budynków usługowych
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 49/2024 26-06-2024 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 26-06-2024 Ustalenie warunków zabudowy - remont i renowacja ceglanej elewacji wraz z odbudową balkonu proboszczówki
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 272/2024 25-06-2024 Ustalenie warunków zabudowy dla zespołu czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 273/2024 25-06-2024 Ustalenie warunków zabudowy dla zespołu pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych trzy budynki wolnostojące dwa w zabudowie bliźniaczej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 274/2024 25-06-2024 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Strona 1 2 3 4