Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Pozwolenia na budowę i rozbiórkę oraz na realizację inwestycji drogowych od 01.01.2009r.

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
 
 
 
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 485/2024 11-07-2024 Pozwolenie na budowę kompleksu budynków wielorodzinnych oraz garażu podziemnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 486/2024 11-07-2024 Pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej przepompowni ścieków instalacji zalicznikowych energetycznych sieci wodociągowej sieci gazowej - likwidacja kolizji sieci elektroenergetycznej SN likwidacja kolizji dla osiedla Kiekrz II etap
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 487/2024 11-07-2024 Pozwolenie na zmiane sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego jednorodzinnego na gabinet ginekologiczny
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - handel 488/2024 11-07-2024 Zmiana decyzji PNB nr 94/2018, sprawa UA-VII.A11.6740.1847.2018 budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z usługami
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 489/2024 11-07-2024 Pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zieleni 490/2024 11-07-2024 Pozwolenie na budowę zewnętrznej kanalizacji sanitarnej na odcinku od restauracji Umberto toalety automatycznej do instalacji kanalizacji sanitarnej w Parku Cytadela
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 491/2024 11-07-2024 Pozwolenie na remont polegający na wymianie i naprawie części stropu oraz więźby z pokryciem dachu kamienicy
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 492/2024 11-07-2024 Pozwolenie na montaż 3 garaży blaszanych
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 70/2024 11-07-2024 Pozwolenie na Rozbiórkę istniejącej instalacji radiokomunikacyjnej - instalacja na dachu budynku
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 480/2024 10-07-2024 Pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 481/2024 10-07-2024 Pozwolenie na budowę budynku garażowego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 482/2024 10-07-2024 Pozwolenie na budowę odcinka drogi na terenie 4D-L przy poznańskim centrum logistycznym Franowo-Zegrze
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 483/2024 10-07-2024 Pozwolenie na rozbudowę wewnętrznej instalacji gazowej w trzech lokalach mieszkalnych w budynku mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 484/2024 10-07-2024 Pozwolenie na przebudowę przegród zewnętrznych budynku handlowo-usługowego oraz robót budowlanych polegające na instalowaniu reklam i szyldów
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 479/2024 09-07-2024 Pozwolenie na przebudowę wejścia do lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 69/2024 09-07-2024 Pozwolenie na rozbiórkę budynku hotelowego, budynku gospodarczego oraz ściany tenisowej wraz z infrastrukturą tow.
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 475/2024 08-07-2024 Pozwolenie na rozbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej- pogłębienie kondygnacji podziemnej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 476/2024 08-07-2024 Pozwolenie na budowę buydynbku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojacego i szczewlnego zbiornika bezodpływowego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 477/2024 08-07-2024 Pozwolenie na budowę przyłącza cieplnego do budynku
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren sportu i rekreacji 478/2024 08-07-2024 Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach inwestycji polegającej na budowie parku - zadanie pod nazwą Zielone Fyrtle niech połączą nas drzewa - zagospodarowanie terenu zielonego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 67/2024 08-07-2024 Pozwolenie na rozbiórkę budynku letniskowego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 68/2024 08-07-2024 Pozwolenie na rozbiórkę budynku gospodarczego w stanie zagrożenia zawaleniem
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 472/2024 05-07-2024 Pozwolenie na przebudowę istniejącego pomieszczenia gospodarczego w zakresie budowy szybu i montażu platformy pionowej dla osób z niepełnosprawnościami budynku nr 15
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 473/2024 05-07-2024 Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - handel 474/2024 05-07-2024 Pozwolenie na budowę zadaszenia zewnętrznego oraz portalu wejściowego przy istniejącym budynku handlowo-uslugowym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 471/2024 04-07-2024 Pozwolenie na budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 66/2024 04-07-2024 Pozwolenie na rozbiórkę garażu budynku
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 467/2024 03-07-2024 Pozwolenie na budowę przyłącza światłowodowego do budynku
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 468/2024 03-07-2024 Pozwolenie na budowę- wykonanie dodatkowego otworu drzwiowego w tylnej ścianie budynku usługowo-handlowego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 469/2024 03-07-2024 Pozwolenie na remont wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 470/2024 03-07-2024 Pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 458/2024 02-07-2024 Pozwolenie na budowe budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 459/2024 02-07-2024 Pozwolenie na budowę instalacj gazowej w bud. mieszkalnym wielorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zieleni 460/2024 02-07-2024 Pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 461/2024 02-07-2024 przebudowa otworu okiennego wraz z wymianą stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym nr 4 w istniejącym budynku mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 462/2024 02-07-2024 Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dwulokalowego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 463/2024 02-07-2024 Pozwolenie na budowe 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z możliwością realizacji lokali usługowych w parterze oraz niezbędną infrastrukturą
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 464/2024 02-07-2024 Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 465/2024 02-07-2024 Pozwolenie na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania części biurowej budynku na część mieszkalną
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - oświata 466/2024 02-07-2024 Pozwolenie na budowę- remont auli na drugim piętrze Budynku ,,A" Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 65/2024 02-07-2024 Zgłoszenie rozbiórki pieca
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 453/2024 01-07-2024 Pozwolenie na budowę zbiornika pożarowego wraz z infrastrukturą techniczną
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - kultura 454/2024 01-07-2024 Pozwolenie na wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pomieszczenia projektorowni oraz obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 455/2024 01-07-2024 Pozwolenie na budowę wykonania izolacji ściany fundamentowej oraz wymiany posadzki w podwórzu kamienicy
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 456/2024 01-07-2024 Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - handel 457/2024 01-07-2024 Pozwolenie na budowę budynku handlowo-usługowego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 451/2024 28-06-2024 Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dwulokalowego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 452/2024 28-06-2024 Pozwolenie na remont klatek schodowych i piwnic w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 64/2024 28-06-2024 Pozwolenie na rozbiórkę słupa reklamowo-ogłoszeniowego z elementów betonowych
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 28-06-2024 Pozwolenie na budowę konteneru usługowego
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 28-06-2024 Pozwolenie na przebudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej z częściową zabudową podcienia
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 28-06-2024 Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drodowej dla rozbudowy ulicy
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 28-06-2024 Pozwolenie na przebudowę częsci hali nr 2- infrastruktura pod linię PPE
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 28-06-2024 Pozwolenie na budowę zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 28-06-2024 Pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania lokalu usługowego
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 28-06-2024 Pozwolenie na rozbudowe budynku dawnego szpitala o wiatrołap
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 28-06-2024 Pozwolenie na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokal biurowy
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 447/2024 27-06-2024 Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 448/2024 27-06-2024 Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - biurowej 449/2024 27-06-2024 Pozwolenie na budowę zespołu wielofunkcyjnych budynków: mieszkalnych, biurowych oraz usuługowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, realizowana etapowo - Etap 1aa-B1
Strona 1 2 3 4