Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Pozwolenia na budowę i rozbiórkę oraz na realizację inwestycji drogowych od 01.01.2009r.

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - biurowej , teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 325/2020 14-02-2020 pozwolenie na budowę dla przebudowy i nadbudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku istniejącego oraz budowa garażu podziemnego i infrastruktury technicznej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 326/2020 14-02-2020 pozwolenie na budowę budynku hali magazynowej z częścią biurowo-socjalną
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - oświata 327/2020 14-02-2020 pozwolenie na budowę dla przebudowy wejścia w budynku
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 328/2020 14-02-2020 wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy ulicy Mleczowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - biurowej 329/2020 14-02-2020 pozwolenie na budowę dla zmiany aranżacji pomieszczeń biurowych na poziomie parteru w budynku Delta
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 330/2020 14-02-2020 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu dla podłączenia odbiorników gazowych w budynku mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 331/2020 14-02-2020 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 332/2020 14-02-2020 pozwolenie na rozbiórkę budynku handlowo-usługowego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 333/2020 14-02-2020 pozwolenie na budowę dla przebudowy części pomieszczeń budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 wraz ze zmianą sposobu użytkowaniana poradnię psychologiczno-pedagogiczną
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 334/2020 14-02-2020 pozwolenie na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych C i D z jednokondygnacyjnymi garażami podziemnymi i zagospodarowaniem terenu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 309/2020 13-02-2020 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacj igazu w lokalu mieszkalnym nr 1
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 310/2020 13-02-2020 pozwolenie na budowę dla rozbudowy budynku magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, rozbiórką dwóch hal namiotowych oraz wewnętrzną instalacją gazu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 311/2020 13-02-2020 Pozwolenie na budowę instalacji gazowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 312/2020 13-02-2020 Pozwolenie na wykucie otworu drzwiowego w ścianie wewnętrznej samonośnej i wykonanie nowej ściany wewnętrznej samonośnej w pomieszczeniu technicznym na poziomie garażu podziemnego -1
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 313/2020 13-02-2020 Pozwolenie na rozbiórkę budynku mieszkalnego jendorodzinnego w zabudowie bliźniaczej oraz garażu wolnostojącego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 314/2020 13-02-2020 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 315/2020 13-02-2020 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 316/2020 13-02-2020 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w lokalu usługowym - Bistro
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 317/2020 13-02-2020 Pozwolenie na rozbiórkę pawilonu handlowego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 318/2020 13-02-2020 pozwolenie na budowę dla przebudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na 12 lokali mieszkalnych
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 319/2020 13-02-2020 Pozwolenie na przebudowę dwóch lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 320/2020 13-02-2020 pozwolenie na budowę dla rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 321/2020 13-02-2020 pozwolenie na budowę dla rozbudowy i przebudowy prawego segmentu budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 322/2020 13-02-2020 pozwolenie na budowę dla przebudowy i zmiany sposobu użytkowania lokalu usługowego na lokal handlowy
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 323/2020 13-02-2020 Pozwolenie na rozbiórkę budynku garażowo-administracyujnego, socjalnego, warsztatu samochodowego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 324/2020 13-02-2020 Pozwolenie na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 296/2020 12-02-2020 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku z lokalem usługowym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 297/2020 12-02-2020 Pozwolenie na budowę sieci kablowej do złącza kablowego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 298/2020 12-02-2020 pozwolenie na budowę dla rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 7
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - biurowej 299/2020 12-02-2020 pozwolenie na wykonanie prac remontowych przy posadzce w pokojach nr 42,43,45
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 300/2020 12-02-2020 Pozwolenie na budowę budynku gospodarczego na sprzęt ogrodniczy
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zieleni 301/2020 12-02-2020 pozwolenie na budowę dla przenieisenia szlabanu przy wjeździe na teren zaplecza Palmiarni Poznańskiej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 302/2020 12-02-2020 Pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 303/2020 12-02-2020 Pozwolenie na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych oznaczonych jako A i E, wraz z towarzyszącą infraqstrukturą techniczną- drogami wewnętrznymi, kanalizacją deszczową wraz ze zbiornikami retencyjnymi, instalacją oświetleniową, wiatą rowerową oraz śmietnikiem
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - biurowej 304/2020 12-02-2020 pozwolenie na budowę dla przebudowy II piętra budynku biurowego A firmy Yes Properties sp.z o.o.
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 305/2020 12-02-2020 Pozwolenie na budowe wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 306/2020 12-02-2020 pozwolenie na nudowę dla przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zbiornika bez
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - oświata 307/2020 12-02-2020 Zmiana pozwolenia na budowę nr 2707/2017- budowa sali gimnastycznej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - gastronomia 308/2020 12-02-2020 pozwolenie na budowę pylonu reklamowego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 285/2020 11-02-2020 Zmiana pozwolenia na budowę nr 2812/2014, UA-VII-A07.6740.3032.2014
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 286/2020 11-02-2020 Zmiana pozwolenia na budowę nr 1436/2018- budynek mieszkalny jednorodzinny
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - gastronomia 287/2020 11-02-2020 pozwolenie na budowę dla rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu w lokalu gastronomicznym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 288/2020 11-02-2020 Zmiana pozwolenia na budowę nr 2411/2018, budynek mieszkalny, wielorodzinny z usługami, zmiany dot. likwidacji schodów wewnętrznych, układu pomieszczeń lokali usługowych na poziomie parteru i piętra, korekta wiatrołapu oraz wydzielenie komórek lokatorskich w piwnicy
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 289/2020 11-02-2020 Zmiana pozwolenia na budowę nr 657/2018 z dnia 15.04.2019. - rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ka I. wraz z remontem elewacji, zagospodarowaniem terenu - segment lewy oraz remont elewacji segment prawy
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 290/2020 11-02-2020 Pozwolenie na przebudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z funkcją usługowo-handlową
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 291/2020 11-02-2020 pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem, wew.instalacją gazu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 292/2020 11-02-2020 pozwolenie na budowę dla przebudowy wewnętrznej instalacj igazu w lokalu mieszkalnym nr 23
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 293/2020 11-02-2020 Pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej z montażem kotła w lokalu mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 294/2020 11-02-2020 Pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej z montażem kotła w lokalu mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 295/2020 11-02-2020 Pozwolenie na rozbiórkę części budynku gospodarczego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - gastronomia 265/2020 10-02-2020 Pozwolenie na budowę wewnętrznej instaalcji gazowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 266/2020 10-02-2020 Zmiana pozwolenia na rozbudowę wewnętrznej instalacji gazowej nr 362/2019
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 267/2020 10-02-2020 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacj igazu w lokalu mieszkalnym nr 3
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 268/2020 10-02-2020 Pozwolenie na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 269/2020 10-02-2020 Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego oraz tymczasowego zbiornika bezodpływowego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 270/2020 10-02-2020 Pozwolenie na przebudowę w zakresie zmiany gabarytów stolarki okiennej w części komunikacyjnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego 77
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 271/2020 10-02-2020 Pozwolenie na przebudowę w zakresie zmiany gabarytów stolarki okiennej w części komunikacyjnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 75
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 272/2020 10-02-2020 Pozwolenie na przebudowę w zakresie zmiany gabarytów stolarki okiennej w części komunikacyjnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 76
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 273/2020 10-02-2020 zmiana decyzji pozwolenia na budowę estakady biurowo-kablowej oraz stanowiska rozładunku surowców wraz z infrastrukturą towarzyszącą i utwardzeniem placu na potrzeby rozładunku surowców wtórnych
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 274/2020 10-02-2020 Pozwolenie na budowę wiaty magazynowej, placu manewrowego oraz niezbędnej infrastruktury
Strona 1 2 1,208